یکی از عواملی که باعث می شود کودکان دروغ بگوید به خاطر ترس از تنبیه می باشد . مثلا کودکی که

وسیله خود را در مدرسه گم می کند بخاطر ترس از تنبیه پنهان می کند.

وقتی کودک در خانه رفتار مخفی کاری والدین را می بیند از آن ها تقلید می کند.

 کودکان دروغگو 

یکی از عوامل دیگری که باعث دروغ می شود این است که والدین توقع بی جا غیر منطقی از فرزند دارند و

آنها را با افراد کوچکتر مقایسه می کنند که در این زمینه به مشاوره خوب مراجعه کنید.

یکی دیر از عواملی که افراد در بزرگسالی دروغ می گویند این است از عواقب صداقت می ترسند زیرا

برحسب شرایط آموخته اند که فردی که راست گو باشد عواقب منفی دارد.

برای اینکه دروغگویی در کودک کمتر شود والدین باید واقعیت را قبول کنند و برای موارد تلخ و شیرین از

طرف کودکان خود را آماده کنند زیر آنها با رفتار خود به کود یاد می دهند که گفتن حقیقت در هر حالتی

امری قابل قبول است و هیچ گونه تنبیهی در بر ندارد.

منبع:سامانه پرسش و پاسخ مشاور

آبان ۶, ۱۳۹۶
کودکان با ترس دروغگو می شوند

کودکان با ترس دروغگو می شوند

یکی از عواملی که باعث می شود کودکان دروغ بگوید به خاطر ترس از تنبیه می باشد . مثلا کودکی که وسیله خود را در مدرسه گم می کند بخاطر ترس از تنبیه پنهان می کند. وقتی کودک در خانه رفتار مخفی کاری والدین را می بیند از آن ها […]
آبان ۵, ۱۳۹۶
همیشه تنبیه کارآیی ندارد

همیشه تنبیه کارآیی ندارد

بعضی از والدین در عوض آن که از روش های تربیتی مثل : داد و کتک زدن ، فحش دادن و یا حرف نزدن در برابر اشتباهات کودک ، از راه هایی استفاده می کنند که عقده خودشان را خالی کنند. دل سوزاندن کودک از روش های غلط تربیت است […]
مهر ۲۹, ۱۳۹۶
از قضاوت بین فرزندان دوری کنید

از قضاوت بین فرزندان دوری کنید

در خانوده هایی که بیشتر از دو فرزند دارند.دعوای بین آنها امری طبیعی می باشد. که دعوای بین آنها بیشتر می شود که بعضی اوقات تحمل کردن و کنترل بین آنها دشوار می شود. معمولا به دلیل حسودی بین فرزندان رخ می دهد. مخصوصا اگر فرزند کوچکتر بر خانواده تکیه […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۶
تقویت نقاط قوت فرزند

تقویت نقاط قوت فرزند

در دختران تغییرات خلقی و رفتاری بیشتر اتفاق می افتد که والدین با رعایت کردن نکاتی  میتوانند افزایش اعتماد به نفس فرزند خود را فراهم کنند. سعی کنید به دختران آموزش ابراز وجود را یاد دهید زیرا باعث می شود دختران در آینده به راحتی  بتوانند نیازها و درخواست های […]