ژوئن 14, 2022

هیپنوتیزم عمقی

 روانشناسی فراشخصی و هیپنوتیزم درمانی
ژوئن 14, 2022

هیپنوتراپی

در هیپنوتراپی از هیپنوتیزم استفاده می کند (حالت تغییر یافته هوشیاری ناشی از کمی بیشتر از قدرت تلقین) برای کمک به تسهیل تغییرات رفتاری و احساسی استفاده می شود. یک هیپنوتراپیست آموزش دیده می تواند با استفاده از نشانه های شنوایی، بصری یا سایر نشانه های ادراکی، حالت خلسه در مراجع ایجاد کند. هنگامی که فرد وارد حالت هیپنوتیزم می شود، بسیار قابل تلقین است و بحث در مورد خاطرات، کسب بینش و تغییر رفتار را آسان تر می کند.
ژانویه 14, 2017

خلاقیت و بهزیستی هیجانی: تحقیقات جدید

دو مطالعه جدید تنها به طور ویژه نحوه اثرات خلاقیت بر سلامت هیجانی را، برای خوانندگان علاقه مند به نحوه ی تأثیر فعالیت خلاقانه بر بهزیستی کلی را توضیح می دهند. یک مطالعه رابطه بین فعالیت های خلاق و مثبت اندیشی را بررسی کرده است. مطالعه دوم احتمال آنکه تلاش […]
آگوست 24, 2016

چگونه می توانیم از خواب نیم روزیمان (چرت زدن) بهره ببریم

  ناپلئون خواب نیم روزی داشت؛ انیشتین هم خواب نیم روزی داشت؛ چرچیل هم خواب نیم روزی داشت. خواب نیم روزی چه کاری می توانند برای ما انجام دهند؟ چطور می توان چرت زدن و خواب نیمروز را توضیح داد؟ بهترین توضیحی که می توانیم به شما ارائه کنیم شامل […]