کودک مستقل :مستقل بودن  یکی از فرآیند رشد می باشد ، مستقل بودن گرایش ذاتی در کودک می باشد که با

بی توجهی و سرکوب آن شخصیت و رفتار کودک تخریب می شود.

مستقل بودن کودک

زمانی که والدین لجبازی و مستقل بودن را از هم تشخیص نمی دهند و فرزند خود را از این موضوع منع

می کنند که باعث می شود مستقل بودن کودک و خودکفایی او به یک چالش بزرگ تبدیل شود.

که مرکز مشاوره کودک راه حل مناسبی است.

برای رد شدن از این مرحله والدین تا جایی که امکان ارد نباید مانع این فعالیت در کودک شوند و امکاناتی

را برای کودک فراهم کنند که موجب افزایش خلاقیت و هوش کودک می شود.

اصلاح رفتار کودک

برای یادگیری و اصلاح رفتار کودک از الگوی رفتاری استفاده کنید که بتوانید سرانجام فعالیت های

خطرناک را به آن تذکر دهید.

کودک باید زمان لازم را برای انجام فعالیت ها باید در اختیار داشته باشد، اگر فرزندان در مسیر آزاد بودن

استقلال کافی نداشته باشد عزت نفس آنها کم می شود و در آینده موقعیت لازم را به دست نمی آورند.

منبع:مشاوره-آنلاین.com

آبان ۱۷, ۱۳۹۶
کودک مستقل

کودک مستقل

  کودک مستقل :مستقل بودن  یکی از فرآیند رشد می باشد ، مستقل بودن گرایش ذاتی در کودک می باشد که با بی توجهی و سرکوب آن شخصیت و رفتار کودک تخریب می شود. مستقل بودن کودک زمانی که والدین لجبازی و مستقل بودن را از هم تشخیص نمی دهند […]
آبان ۱۲, ۱۳۹۶
مادران اینترنتی

مادران اینترنتی

  مادران اینترنتی :از شروع آمدن فضای مجازی به زندگی انسان ها علی رغم فایده های مفید آن نگرانی هایی را در خانواده ها ایجاد کرده است. زنان و مادران اینترنتی در جوامع امروزی یکی از بزرگترین مسائل اجتماعی که به آن مبتلا شده اند ضعف ریشه خانواده است ، […]
آبان ۹, ۱۳۹۶
احساس حسادت کودک را با محبت کنترل کنید

احساس حسادت کودک را با محبت کنترل کنید

احساس حسادت کودک در همه کودکان  وجود دارد ولی آنچه که مهم است پدر و مادر توانایی کنترل این حس را در کودک داشته باشند . کودکان خردسال  بی پرده این حس را بروز می دهند. آنها به طور صاف و ساده برای والدین خود  بازگو می کنند کودکی که تازه […]
آبان ۸, ۱۳۹۶
کودک با نحوه برخورد والدین لج باز می شود

کودک با نحوه برخورد والدین لج باز می شود

در سه تا شش سال لجباز بودن کودک امری طبیعی می باشد، همچنین سن آنها ایجاب می کند تا دست به کارهایی بزنند گاهی بزرگترها به آنها برچسب لج باز بودن را می زنند ، همواره چنین واکنش هایی به دلیل رفتار ارتباطی خانواده ها می باشد. کودک لج باز […]