جولای 21, 2022

درمان شناختی رفتاری متمرکز بر آسیب روحی

درمان شناختی رفتاری متمرکز بر آسیب روحی (TF-CBT) برای کمک به کودکان و خانواده ها برای غلبه بر اثرات منفی تجربه آسیب زا طراحی شده است. این روش مبتنی بر شواهد برای درمان اثرات تروماهای متعدد یا یک رویداد آسیب زا طراحی شده است، درمانگران آموزش دیده در درمان شناختی […]
جولای 14, 2022

درمان تعاملی والد و کودک

درمان تعاملی والد-کودک (PCIT) درمانی خانواده محور است که برای کمک به بهبود رابطه والد-کودک از طریق تعامل طراحی شده است. در این روش، تعامل مبتنی بر کودک می‌تواند به توسعه تکنیک‌های فرزندپروری و کاهش مسائل رفتاری کمک کند و علاوه بر این به یک رابطه خانوادگی قوی‌تر منجر می […]
جولای 12, 2022

بازی درمانی

بازی درمانی رویکردی با هدف  پرداختن به مسائل رفتاری، عاطفی یا رشدی و بهبود روابط والدین و کودک از طریق بازی و تعامل سالم است. به طور معمول، این رویکرد در درمان کودکان تا 12 سال استفاده می‌شود. با این حال، تکنیک‌های بازی درمانی ممکن است با روش‌های دیگر ترکیب […]
می 12, 2022

نوجوان غمگین و افسرده را نجات دهیم

غمگین بودن صدمه می زند، اما کشف احساسات و آموختن از آن بهترین راه برای ادامه کار و ایجاد انعطاف پذیری است. بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده برای آخرین تکرار بررسی رفتار خطرآفرین جوانان توسط مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (CDC)، بیش از 1 نفر از هر 3 دانش‌آموز، از […]