تعداد دخول نرمال در دنیای حقیقی دارا بودن ارتباط جنسی .

از شوهر به زن به شوهر و زن دیگر دارای فرق می باشد.

تعداد رابطه جنسی

 • به صورت کلی زوج‌هایی که در دهه سوم زندگی خود قرار دارند.
 • میان یک تا سه بار در روز می توانند ارتباط داشته باشند.
 • رابطه جنسی در دهه چهارم با کم شدن به ندرت روبه‌رو شده است.
 • و به دو بار در هفته خواهد رسید ولی به صورت متوسط می باشد.
 • و هیچ گونه قانونی  برای اعدادی که در آن بیان شد موجود نمی باشد.

تعداد ارتباط جنسی مناسب

اگر شما خوشحال و رضایت داشته باشید.

حتی اگر به تدریج رابطه جنسی ایجاد کنید.

شما به اندازه ی کافی ارتباط جنسی دارا می باشید.

بعضی از پزشکان اعتقاد دارند که این طبیعی نمی باشد.

که هیچگونه میل جنسی در کار نباشد.تعداد دخول نرمال

 • ولی حقیقت این می باشد که هیچ علمی برای شما بیان نمی‌کند .
 • که چه تعداد رابطه جنسی برای سالم بودن جسمی و عاطفی شما احتیاج می باشد.

اهمیت رابطه جنسی نرمال

 • مطالعه صورت گرفته نشانگر این می باشد.
 • که اشخاصی دو تا سه بار در ماه دارای رابطه جنسی هستند .
 • شادتر از اشخاصی می باشند .
 • که کمتر از این مقدار دارای رابطه زناشویی هستند.
 • ولی این به این معنی نمی باشد.
 • که اگر بیشتر یا کمتر از این مقدار رابطه جنسی دارا باشید.
 • نمی‌توانید خوشحال باشید. 

شرایط جنسی خنثی

اگر میل جنسی شما کم باشد و شریک زندگی شما زیاد باشد.

شما به شرایط جنسی خنثی خواهید رسید.تعداد دخول نرمال

این به این معنی می باشد که شما برای رابطه ولعی ندارید.

ولی مخالف آن هم نیستید.

آموزش دخول نرمال

 • هنگامی که همسر شما ارتباط میخواهد بدن خود را آموزش دهید .
 • تا از حالت خنثی بودن به حالت تحریک ارتباط برود.
 • ولی اگر شما میل به دارا بودن رابطه جنسی ندارید.
 • بهتر می باشد که همسرتان متوجه شود.
 • شما  مجبور نمی باشید.تعداد دخول نرمال
 • هنگامی که به این رابطه تمایل نداریدارتباط برقرار کنید.
 • همانطور که نمی توانیم همسر خود را به برقرار کردن رابطه جنسی مجبور کنید .
 • اگر هر دوی شما به یک مقدار میل جنسی داشته باشید به نفس شما خواهد بود.

منبع:مرکزمشاوره ستاره ایرانیان

اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۷
تعداد دخول نرمال

تعداد دخول نرمال

تعداد دخول نرمال در دنیای حقیقی دارا بودن ارتباط جنسی . از شوهر به زن به شوهر و زن دیگر دارای فرق می باشد. تعداد رابطه جنسی به صورت کلی زوج‌هایی که در دهه سوم زندگی خود قرار دارند. میان یک تا سه بار در روز می توانند ارتباط داشته باشند. رابطه […]