تشخیص اختلال استرس پس از سانحه

می 12, 2022

اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)

اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD یک اختلال سلامت روان است که ممکن است پس از تجربه یا مشاهده یک رویداد ترسناک یا تهدید کننده زندگی ایجاد