اختلال دگرسان بینی خود / دگرسان بینی محیط یک شرایط سلامت روانی می باشد .

به صورت مکرر یا دائمی می تواند منجر به ایجاد احساس خارج از بدن خود بودن در افراد (دگرسان بینی خود)، یا ایجاد این احساس در آنها شود که موارد صورت گرفته در اطراف آنها واقعی نمی باشند.

(دگرسان بینی محیط) و یا اینکه هر دو مورد به صورت همزمان صورت بگیرند.

این اختلال یکی از چهار اختلال گسستی[1] و شرایط قابل تشخیصی می باشد که در آنها فرد یک احساس جدا شدن از هویت، خاطرات و / یا هوشیاری می کند.

معیار این شرایط شامل قطع ارتباط غیراختیاری از واقعیت می باشد.

بر اساس اظهاریه های انجمن ملی بیماری روانی[2] (NAMI)، در حدود نیمی از افراد بزرگسال یک مورد گسستی را در زندگی شان تجربه می کنند، ولی فقط 2 درصد از افراد معیارهای مربوط به تشخیص این اختلال را دارند.

احتمال صورت گرفتن دگرسان بینی خود / دگرسان بینی محیط و سایر موارد گسستگی در زنان بیشتر از مردان می باشد.

تشخیص داده شدن اختلال دگرسان بینی خود / دگرسان بینی محیط در مرحله اول می تواند ناراحت کننده و سردرگم کننده باشد.

ولی شما با شناخت این مورد که علائم تجربه شده (در صورتی که شما حافظه خودتان را از دست بدهید، برخی از آنها می توانند نگران کننده باشند) دارای یک علت قابل تشخیص و منطقی می باشند.

مهمتر از آن، روان درمانی و شاید تجوز دارویی می تواند برای درمان وضعیت شما مفید باشد، کمتر دچار نگرانی و اضطراب خواهید شد.

اختلال های گسستی

بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری مربوط به اختلال های سلامت روانی، پنجمین ویرایش (DSM-5) که در سال 2013 منتشر شد، سایر شرایط گسستی شامل ضعف حافظه گسستی، گریز گسستی و اختلال هویت گسستی می باشند.

افراد دارای اختلال دگرسان بینی خود / دگرسان بینی محیط، برخلاف افراد دارای اختلال روان پریشی، نسبت به این موضوع مطلع هستند که جداسازی های درک شده توسط آنها واقعی نمی باشند.

از این رو، ممکن است که آنها از این مورد ترس داشته باشند که شبیه به یک دیوانه بنظر برسند. اختلال های گسستی به طور قابل ملموسی می توانند منجر به بروز افسردگی و اضطراب شوند.

فرض بر این است که تمامی این شرایط می توانند با سابقه آسیب دیدگی مرتبط باشند.


[1] Dissociative disorders

[2] National Alliance on Mental Illness

علائم

هر چند که اختلال دگرسانی بینی خود / دگرسان بینی محیط یک تشخیص مجزا در نظر گرفته می شود، ولی جنبه هایی را نشان می دهند که ممکن است بر روی یک فرد اعمال شود / یا اعماد نشود.

دگرسان بینی خود

به این معنا می باشد که در صورتی که شما از بیرون به زندگی خودتان نگاه کنید یا در صورتی که خودتان را در یک صحنه فیلم مشاهده کنید، به این احساس دست پیدا کنید که از خودتان جدا شده اید.

ممکن است که شما هیچ نوع ارتباطی را با بدن، ذهن، احساسات یا ظاهر خودتان احساس نکنید.

برخی از افراد احساسات ربات مانندی را توصیف می کنند و یا اینکه نمی توانند بر روی صحبت کردن یا حرکت خودشان کنترل داشته باشند.

همچنین این امکان وجود دارد که شما نتوانید احساسات موجود را با خاطرات خودتان مرتبط کنید، یا حتی نمی توانید بر روی خاطرات خودتان، به عنوان تجاربی که برای شما صورت گرفته است، مالکیت داشته باشید.

برخی از افراد که دارای دگرسان بینی خود هستند، الکسیتیمیا[1] را تجربه می کنند- که عبارت از عدم توانایی برای شناخت یا بیان کردن عواطف می باشد.

همچنین یک سری علائم فیزیکی بالقوه وجود دارد – احساسی که طی آن بدن و اندام شما، دچار نوعی انحراف می شود – یا اینکه احساس می کنید که سر شما در پنبه پیچیده شده است.

همچنین این امکان وجود دارد که شما در برابر احساسات موجود، یک بی حسی فیزیکی را تجربه کنید.

دگرسان بینی محیط

عبارت از احساس جدا شدن خودتان از محیط و موارد موجود و سایر افراد می باشد. در صورتی که شما با یک نقاب به دنیا نگاه کنید، آن را به صورت انحراف یافته خواهید دید.

همچنین ممکن است به این احساس دست پیدا کنید که یک شیشه شما را از سایر افرادی که برای شما اهمیت دارند، جدا کرده است.

همچنین این جنبه از گسست می تواند منجر به ایجاد انحرافاتی در دید یا سایر احساس های شما شود.

محیط اطراف شما می تواند به صورت کدر، بی رنگ، دو بعدی، غیر واقعی یا بزرگتر از حد واقعی یا به صورت کارتونی مشاهده شود.

ممکن است که فاصله  اندازه یا شکل اشیاء به صورت منحرف به نظر برسد، همچنین ممکن است که شما آگاهی افزایش یافته ای نسبت به محیط پیرامون خودتان داشته باشید.

اتفاقاتی که اخیرا صورت گرفته اند، ممکن است به عنوان اتفاقاتی در نظر گرفته شوند که مدت ها پیش صورت گرفته اند


[1] Alexithymia

عوامل و فاکتورهای ریسک

استرس اضطراب و افسردگی شدید از جمله محرک های رایج اختلال دگرسان بینی خود / دگرسان بینی محیط هستند.

افراد دارای اختلال دگرسان بینی خود / دگرسان بینی محیط در اغلب مواقع یک اتفاق آسیب زایی را در گذشته تجربه کرده اند.

همچنین ممکن است که این افراد از سوء استفاده عاطفی یا فیزیکی یا بی توجهی به آنها دردوران کودکی رنج ببرند، خشونت خانگی را مشاهده کرده باشند، یا یکی از اشخاصی که دوستش داشتند به صورت ناگهانی فوت شده باشد.

نبود خواب یا یک محیط تحریک کننده بیش از حد برای خواب، می توانند منجر به وخیم تر شدن علائم شوند.

بر اساس راهنمای مرک[1]، با این وجود 25 درصد تا 50 درصد از موارد، استرس منجر به ایجاد یک اختلال دگرسان بینی خود / دگرسان بینی محیطی می شود که نسبتا محدود می باشد یا هنوز قابل توجه نمی باشد.

برخی از افراد آسیب پذیری بیشتری نسبت به اختلال های روان پزشکی دارند. در مورد اختلال دگرسان بینی خود / دگرسان بینی محیط، کلینیک مایو[2] عوامل ریسک خاص را لیست کرده است که عبارتند از:

 • یک تمایل درونی نسبت به اجتناب یا انکار کردن موقعیت های مشکل زا؛ مشکلات مربوط به انطباق پذیری با موقعیت های سخت
 • تجربه کردن و یا حتی مشاهده کردن یک اتفاق آسیب زا یا سوء استفاده شدن به عنوان یک کودک یا به عنوان یک فرد بزرگسال
 • استرس شدید در بخش های مختلف زندگی، از روابط مهم تا فایننس و کار.
 • افسردگی یا اضطراب، به خصوص افسردگی شدید و طولانی، یا اضطراب همراه با وحشت زدگی ها
 • سابقه استفاده از داروهای سرگرم کننده که می تواند اتفاقات مربوط به دگرسان بینی خود / دگرسان بینی محیط را تحریک کند

موارد مربوط به اختلال دگرسان بینی خود / دگرسان بینی محیط می تواند برای چند ساعت، چند روز، چند هفته و یا حتی چند ماه به طول بکشند.

در برخی موارد، این اتفاقات مزمن می باشند، شامل احساسات در حال پیشرفت مربوط به دگرسان بینی خود / دگرسان بینی محیط هستند که می تواند به صورت دوره ای بهتر یا وخیم تر شود.

تشخیص

یک پزشک به منظور به صفر رساند خطای خودش در تشخیص روان پزشکی، در مرحله اول اطمینان کسب می کند .

علائم موجود به دلیل سایر عوامل همانند سوء مصرف دارو، اختلال صرع یا سایر مشکلات سلامت روانی صورت نگرفته است.

یک پزشک با از  بین رفتن احتمال تاثیرگذار بودن سایر مشکلات بالقوه، معیار موجود در DSM-5 را در نظر خواهد گرفت که عبارتند از:

 • صورت گرفتن مداوم یا مکرر دگرسان بینی خود، دگرسان بینی محیط یا هر دو مورد
 • صورت گرفتن یک تشخیص از طریق خود فرد در رابطه با اینکه چرا احساسات وی واقعی نمی باشد
 • ناراحتی قابل توجه یا معایب مربوط به عملکرد اجتماعی یا شغلی که به دلیل وجود علائم صورت گرفته است

در برخی مواقع تجسم کردن و سایر آزمون ها برای غیرمحتمل ساختن سایر مشکلات فیزیکی صورت می گیرند، به خصوص در صورتی که این علائم بعد از سن 40 سالگی شروع شوند.

آزمون های روان شناسی و مصاحبه های ساختار یافته و منظم و پرسشنامه ها می توانند برای تشخیص اختلال دگرسان بینی خود / دگرسان بینی محیط مفید باشند.


[1] Merck Manual

[2] Mayo Clinic

Mmsi.ir1
برای مشاوره تلفنی ، حضوری و آنلاین با شماره تماس های 02122689558 و 02122354282 و 02188422495 تماس حاصل کنید

تشخیص

یک پزشک به منظور به صفر رساند خطای خودش در تشخیص روان پزشکی، در مرحله اول اطمینان کسب می کند که علائم موجود به دلیل سایر عوامل همانند سوء مصرف دارو، اختلال صرع یا سایر مشکلات سلامت روانی صورت نگرفته است.

یک پزشک با از  بین رفتن احتمال تاثیرگذار بودن سایر مشکلات بالقوه، معیار موجود در DSM-5 را در نظر خواهد گرفت که عبارتند از:

 • صورت گرفتن مداوم یا مکرر دگرسان بینی خود، دگرسان بینی محیط یا هر دو مورد
 • صورت گرفتن یک تشخیص از طریق خود فرد در رابطه با اینکه چرا احساسات وی واقعی نمی باشد
 • ناراحتی قابل توجه یا معایب مربوط به عملکرد اجتماعی یا شغلی که به دلیل وجود علائم صورت گرفته است

در برخی مواقع تجسم کردن و سایر آزمون ها برای غیرمحتمل ساختن سایر مشکلات فیزیکی صورت می گیرند، به خصوص در صورتی که این علائم بعد از سن 40 سالگی شروع شوند. آزمون های روان شناسی و مصاحبه های ساختار یافته و منظم و پرسشنامه ها می توانند برای تشخیص اختلال دگرسان بینی خود / دگرسان بینی محیط مفید باشند.

درمان

موثرترین راه برای رفع اختلال دگرسان بینی خود / دگرسان بینی محیط از طریق روان درمانی صورت می گیرد.

روش های درمان و تکنیک های مختلفی برای درمان اختلال های روان پزشکی وجود دارد.

یکی از رایج ترین تکنیک های مورد استفاده عبارت از روش درمان شناختی رفتاری است .

شامل ترکیبی از استراتژی های مربوط به محدود کردن تفکر وسواسی نسبت به احساساتی می باشد که واقعی نیستند و علاوه بر آن از تکنیک های حواسپرتی هم استفاده می شود.

تکنیک های زمینی کردن برای کمک به فرد و ایجاد احساس در ارتباط با واقعیت بودن مورد استفاده قرار گرفته می شود

– برای مثال، پخش کردن موسیقی با صدای بلند به منظور فعال کردن شنوایی وی، یا در دست نگه داشتن یک مکعب یخی به منظور کمک به فرد برای ایجاد احساس در ارتباط بودن.

سایر رهیافت هایی که در برخی مواقع برای درمان دگرسان بینی خود / دگرسان بینی محیط کاربردی و مفید می باشند.

عبارت از تکنیک های روان پویشی هستند که بر روی احساسات متضاد و منفی متمرکز می شود که افراد دوست دارند از آن جدا شوند .

نشان گذاری لحظه به لحظه (تمرکز بر روی مواردی که در لحظه صورت می گیرد) همراه با برچسب گذاری گسستی و تاثیر صورت می گیرد، و بر اساس راهنمای مرک “به افراد آموزش می دهد تا احساسات گسستی را شناسایی و مشخص کنند”.

کاربرد هیچ نوع دارویی در مورد درمان اختلال دگرسان بینی خود / دگرسان بینی محیط مورد تایید قرار نگرفته است.

در برخی مواقع، پزشکان به منظور آرام تر کردن علائم شرایط موجود، داروهای ضد اضطراب و ضد افسردگی را تجویز می کنند، هر چند که هیچ کدام از این داروها به صورت مستقیم اختلال موجود را درمان نمی کنند.

برخی از افراد با استفاده کردن از درمان شخصی شده و هدفمند، توانسته اند که اختلال دگرسان بینی خود / دگرسان بینی محیط را به صورت کاملی درمان کنند.

بهترین شانس مربوط به این درمان در زمانی است که استرس های اصلی که منجر به تحریک شرایط موجود می شوند، قابل درمان باشند.

همچنین برخی از افراد به صورت کامل و بدون استفاده از هیچ نوع روش درمانی بهبود می یابند.

نویسنده: لیزا فریچر[1] – بررسی کننده مطالب پزشکی: استون گنز[2]-مترجم : مرکز مشاوره ستاره ایرانیان

آخرین به روز رسانی: 31 دسامبر 2018


[1] Lisa Fritscher

[2] Steven Gans, MD

مرکز مشاوره ستاره ایرانیان با کادر تخصصی در زمینه زوج درمانی ، مشاوره فردی و شغلی ، روانشناسی زناشویی ، درمان اختلالات افسردگی ، اضطراب ، دوقطبی، وسواس، فوبیا و غیره و رفع مشکلات خانوادگی و زناشویی و مشاوره و تربیت کودک و نوجوان با روش های نوین و بهره گیری از جدیدترین تست روانشناسی آنلاین و روانسجی و دستگاه های نقشه برداری مغزی ، نوروفیدبک و بیوفیدبک و تی دی سی اس همواره در کنار شماست. شماره زیر جهت رزرو وقت مشاوره حضوری ، تلفنی و آنلاین
02122689558 و 02122354282 و 02188422495

می 29, 2019

علائم اختلال دگرسان بینی خود / دگرسان بینی محیط

اختلال دگرسان بینی خود / دگرسان بینی محیط یک شرایط سلامت روانی می باشد . به صورت مکرر یا دائمی می تواند منجر به ایجاد احساس خارج از بدن خود بودن در افراد (دگرسان بینی خود)، یا ایجاد این احساس در آنها شود که موارد صورت گرفته در اطراف آنها […]
آوریل 30, 2019

اختلال بی اعتنایی و نافرمانی

تعریف اختلال بی اعتنایی و نافرمانی[1] (ODD) یک اختلالی می باشد که بیشتر در کودکان و نوجوانان مشاهده می شود. ویژگی های این اختلال عبارت از رفتار منفی، نافرمانی یا بی اعتنایی می باشد که نسبت به رفتار آزمایشی نرمال مشاهده شده در اکثر کودکان و در زمان های مختلف، […]