چگونه با ماری جوانا فاز بگیریم

دسامبر 9, 2021

عوارض گل یا ماریجوانا | آسیب های مصرف ماریجوانا بر جسم و روان

عوارض گل یا ماریجوانا، آسیب های مصرف ماریجوانا بر جسم و روان آیا مصرف مواد مخدر گل عوارض دارد؟ ماری جوانا یا گل از گیاه شاهدانه به دست می آید، بر روی جسم و ذهن تاثیرات مخربی می گذارد و باعث سرخوشی، آرامش و خواب آلودگی می شود. بسیاری از […]