دسامبر 7, 2021

مکانیسم برون فکنی | آشنایی با علت و خواص مکانیسم برون فکنی در روانشناسی

مکانیسم برون فکنی، آشنایی با علت و خواص مکانیسم برون فکنی در روانشناسی مکانیسم برون فکنی چیست و چگونه عمل می کند؟ یکی از مکانیسم های دفاعی برون فکنی یا فرافکنی می باشد که در اصطلاح تخصصی به نام projection شناخته می شود و یکی از مکانیسم های دفاعی می […]