مقاله در مورد مواد توهم زا

دسامبر 6, 2021

ترک اعتیاد به مواد توهم زا | درمان اعتیاد به مواد توهم زا

ترک اعتیاد به مواد توهم زا، درمان اعتیاد به مواد توهم زا ترک اعتیاد به مواد توهم زا مانند مواد اعتیاد آور دیگر نیاز به دریافت کمک از جانب متخصصین دارد زیرا مواد توهم زا تغییراتی در ادراک و حافظه فرد ایجاد می کنند و باعث به وجود آمدن تغییراتی […]