نوامبر 25, 2021

نگهداری از مادر | وظیفه ای برای همه ( راه حل حفظ تعادل)

نگهداری از مادر، وظیفه ای برای همه ( راه حل حفظ تعادل) نگهداری از مادر بسیار مهم است به طوری که می توان بدون تعارف آن را مساوی با نگهداری از کل اعضای خانواده دانست؛ زیرا جایگاه مادر در خانواده در همه فرهنگ ها از اهمیت خاص و منحصر به […]