ژوئن 1, 2020

فوبیا حشرات: ترسی بزرگ از موجوداتی کوچک

مسلما همه ما تا حدودی از مواجهه با حشراتی مانند سوسک حمام یا عنکبوت احساس انزجار و چندش داشتیم. ترس از حشرات در صورتی که شدید، غیرمنطقی و محسوس باشد، فوبیا حشرات نام می گیرد. ویژگی های افراد مبتلا به فوبیا حشرات  ملاک شدت شدت ترس در افراد مبتلا به […]