ژوئن 14, 2022

تحلیل رفتار کاربردی (ABA)

تحلیل رفتار کاربردی (ABA) بر آموزش مهارت ها و اصلاح رفتارها تمرکز دارد. درمانگران ABA از اصول یادگیری رفتارگرایانه مانند شرطی سازی عامل یا شرطی سازی کلاسیک برای هدایت کنش های فرد استفاده می کنند. با تمرین، فرد رفتارهای نامطلوب را با رفتارهای مطلوب جایگزین می کند. تحلیل رفتار کاربردی ابتدا در دهه 1960 […]