روانشناسی ازدواج:نکته بسیار پر اهمیت در رابطه با ازدواج در جامعه امروز این می باشد.

جوانان فراوانی می‌باشند که در آستانه ازدواج این تصور را دارند که باید حتماً دارای آشنایی قبلی باشند.

به دلیل اینکه ما نمی دانیم که به چه صورت یک ازدواج موفق  به شکست می رسد.

و به چه صورت میتوان یک ازدواج موفق را داشت.

روانشناسی ازدواج موفق

  • ازدواج دشوار می باشد به دلیل اینکه احتیاج به آموزش دارد. 
  • ازدواج احتیاج به آموزش دارد .
  • به دلیل اینکه ما از توانایی‌های پیش از ازدواج چیزی را نمی دانیم.
  • می توانیم در طول زندگی با بیشتر شدن توانایی‌های خود در ازدواج به حمایت  برسیم.
  • ازدواج مسئله ای فراتر از دوستیابی می باشد.
  • ولی بیشتر ما آن را با دوست یابی به مقایسه کردن می پردازیم.

روانشناسی ازدواج

برای پرداختن به ازدواج  توانایی های علمی الزامی می باشد.

که برای یک ازدواج مورد احتیاج است که شامل موارد زیر می باشد:

توانایی عملی در ازدواج

توانایی برطرف کردن مشکل و اهمیت توانایی در امر ازدواج ضروری می باشد.

به دلیل اینکه اگر این توانایی را دارا باشید توانایی های دیگر هم به کار شما نخواهد آمد.

با داشتن توانایی برطرف کردن  مسئله مشکلی پیدا نخواهید کرد.

دو سال اول ازدواج سالهای دشواری به شمار می‌آید.

در طول این دو سال در آغاز ازدواج شما و همسرتان عملکردهای خودتان را برای برطرف کردن مشکل دارید.

شما برای به دست آوردن راهکار برای مشکل تان فقط نصف زمان را وقت دارید.

توانایی برطرف کردن مسئله به شما وقت مطلوب برای دعوا کردن و تسلیم شدن و همینطور بخشیدن را یاد می‌دهد.

مشاوره ازدواج و برنامه ریزی زندگی

همسران برای امروز و همینطور برای فردای خود به برنامه‌ریزی کردن بپردازند.

به طور مثال امروز باید به چه صورت باشم؟

  • تا بتوانم همسرایده آلی واقع شوم؟

این برنامه‌ریزی می‌تواند از شامل موارد زیر باشد:

  • مالی .
  • صرفه جویی کردن .
  • پذیرفتن مسئولیت در رابطه با کسب و کار.

منبع:سامانه پرسش و پاسخ مشاور

اسفند ۱۶, ۱۳۹۶
روانشناسی ازدواج1

روانشناسی ازدواج

روانشناسی ازدواج:نکته بسیار پر اهمیت در رابطه با ازدواج در جامعه امروز این می باشد. جوانان فراوانی می‌باشند که در آستانه ازدواج این تصور را دارند که باید حتماً دارای آشنایی قبلی باشند. به دلیل اینکه ما نمی دانیم که به چه صورت یک ازدواج موفق  به شکست می رسد. […]