اکتبر 30, 2017

در دل مادر شوهر خودتان را جا کنید

عروس در هنگام رفتار با خانواده همسر باید با احترام برخورد کند ، هر زوجی در شروع زندگی با خانواده همسر با مشکل مواجهه می شود ولی با گذشت زمان با مشخص شدن حد و مرز هر فرد ، مشکلات کم می شود. برای به دست آوردن نظر مثبت پدر […]