رشد جسمانی کودک

رشد کردن جسمانی کودک تا ۶ سالگی دارای فرآیند سریعی می باشد.

در این زمان اندامهای تحتانی نسبت به تنه رشد سریع تری دارند.

فرآیند رشد جسمانی کودک

افزایش پیدا کردن قد و رشد کردن استخوان  موجب بیشتر شدن وزن در این زمان خواهد شد.

تحولات در اندازه های بدن در طول زمان را رشد می نامند.

 • در رشد کردن کودک معمولاً عوامل متفاوتی تاثیر گذار می باشد که شامل موارد زیر می باشد:
 • ارثی بودن: ارثی بودن در رشد کردن کودک مخصوصا در رشد کردن قد و وزن دارای تاثیر بسزایی می باشد.

سن و رشد جسمانی کودک

 • رشد کردن انسانها در زمان جنینی تا سال اول تولد آنها بسیار چشمگیر خواهد بود.
 • و پس از آن به صورت تدریجی و آرام پیش خواهد رفت .
 • و دوباره در زمان سن بلوغ شاهد رشد کردن جهشی آنها خواهیم بود.

تاثیر جنسیت در رشد کودک 

جنس هم در حقیقت با بلوغ دارای رابطه می باشد .

هنگام بلوغ  دختران ۱۰ تا ۱۱ سالگی اتفاق می افتد و رشد کردن قد و وزن آنها افزایش پیدا می‌کند .

اما در پسران نسبت به دختران دیرتر به سن بلوغ خواهند رسید.

و این جهش رشدی در سن ۱۳ سالگی تا ۱۵ سالگی اتفاق می افتد.

رشد جسمانی کودک1

 رابطه تغذیه با رشد کودک

 • تغذیه به مرحله های پیش از تولد تا تغذیه خود کودک در سن رشد آنها ارتباط دارد.
 • کودکانی که در زمان جنینی و یا در دوره های حساس رشد می باشند .
 • به سوء تغذیه دچار خواهند شد که باعث به تاخیر افتادن در رشد آنها می شود .
 • در هنگامی که شرایط تغذیه بهتر شود  وزن آنها  رشد کردن خود را آغاز خواهد کرد.

رویکرد رشد جسمی کودک

سایر عوامل مانند :

 • موقعیت اقتصادی.
 • فضای فیزیکی.
 • مسئله های فرهنگی .
 • شرایط مادر در هنگام بارداری .
 • همگی در رویکرد جسمی کودک  موثر می باشد. 

رشد کردن جسمانی به معنای مهارت های کودک در استفاده کردن از ماهیچه ها و عضله های بزرگ و همینطور کوچک بدن می باشد.

منبع:مشاوره-آنلاین.com

 


خرداد ۱۶, ۱۳۹۷
رشد جسمانی کودک

رشد جسمانی کودک

رشد جسمانی کودک رشد کردن جسمانی کودک تا ۶ سالگی دارای فرآیند سریعی می باشد. در این زمان اندامهای تحتانی نسبت به تنه رشد سریع تری دارند. فرآیند رشد جسمانی کودک افزایش پیدا کردن قد و رشد کردن استخوان  موجب بیشتر شدن وزن در این زمان خواهد شد. تحولات در […]