ژانویه 23, 2022

نشانه های رابطه ناسالم چیست؟

اگر درگیر رابطه ناسالم شویم؟ چه باید بکنیم؟ روابط، هسته اصلی جامعه انسانی هستند. مهم نیست که ماهیت رابطه چیست، همه ما، به ارتباط و محبت خانواده و دوستان و همچنین انواع دیگر روابط مانند رابطه عاطفی نیاز داریم. با این حال، از بین همه