جولای 23, 2018

ذهن آگاهی mindfulness

ذهن آگاهی، درست مثل مدیتیشن، یکی از موضوعات داغ امروز ماست. این کلمه تقریبا در همه جا است و برای توضیح موضوعات مختلف از جمله کاهش وزن. تا بهره وری استفاده شده است. اما آیا می دانید که ذهن آگاهی چیست و چه معنایی دارد؟ مطالعات نشان داده اند که […]
جولای 7, 2018

ذهن آگاهی چیست؟

ذهن آگاهی چیست؟ ذهن آگاهی و چگونگی داشتن ذهن فعال تر چیست؟ ذهن آگاهی شرایطی است که ما می توانیم تمام افکار و احساساتمان را کنترل کنیم. ذهن آگاهی به هر کس کمک می کند که ذهن فعال تری داشته باشد. اگر ما از طریق ذهن آگاهی از افکار خویش […]