دعا برای رفع وسوسه مواد مخدر

دسامبر 6, 2021

ترک اعتیاد به مواد توهم زا | درمان اعتیاد به مواد توهم زا

ترک اعتیاد به مواد توهم زا، درمان اعتیاد به مواد توهم زا ترک اعتیاد به مواد توهم زا مانند مواد اعتیاد آور دیگر نیاز به دریافت کمک از جانب متخصصین دارد زیرا مواد توهم زا تغییراتی در ادراک و حافظه فرد ایجاد می کنند و باعث به وجود آمدن تغییراتی […]
نوامبر 25, 2021

غلبه بر وسوسه بعد از ترک | روش های علمی و عملی

غلبه بر وسوسه بعد از ترک، روش های علمی و عملی غلبه بر وسوسه بعد از ترک چالش های اصلی بیماران معتاد بعد از ترک اعتیاد می باشد، اگر فرد به سمت مواد مخدر کشیده شود و دوباره مواد مصرف کند اصلی ترین تهدید برای فرد بیمار به حساب می […]