درمان دیالکتیکی اختلال شخصیت مرزی

جولای 14, 2022

رفتار درمانی دیالکتیکی

رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) درمان شناختی رفتاری با هدف درمان افرادی است که با سایر مدل‌ها بهبودی کمی را مشاهده می کنند. این درمان بر حل مسئله و راهبردهای مبتنی بر پذیرش تمرکز دارد و در چارچوب روش های دیالکتیکی عمل می کند. اصطلاح دیالکتیکی به فرآیندهایی اطلاق می شود […]