نوامبر 20, 2021

لجبازی در کودکان ۷ ساله، علت ها و روش برخورد

لجبازی در کودکان 7 ساله، علت ها و روش برخورد علت لجبازی در کودکان 7 ساله چه می باشد؟ این سوالی است که بسیاری از والدین در اوایلی که فرزندشان می خواهد به مدرسه برود با آن رو به رو می شوند، کودک در سن هفت سالگی با وجود بزرگ […]