بررسی علل افسردگی در نوجوانان

می 12, 2022

نوجوان غمگین و افسرده را نجات دهیم

غمگین بودن صدمه می زند، اما کشف احساسات و آموختن از آن بهترین راه برای ادامه کار و ایجاد انعطاف پذیری است. بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده برای آخرین تکرار بررسی رفتار خطرآفرین جوانان توسط مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (CDC)، بیش از 1 نفر از هر 3 دانش‌آموز، از […]