ازدواج با اختلال شخصیت پارانوئید

می 11, 2022

اختلال شخصیت پارانوئید

اختلال شخصیت پارانوئید (Paranoid Personality Disorder) یک وضعیت سلامت روانی است که با الگوی بی اعتمادی و سوء ظن نسبت به دیگران بدون دلیل