ژوئن 20, 2022

بازی درمانی

بازی درمانی شکلی از درمان است که عمدتاً برای کودکان طراحی شده است. در این شکل از درمان، درمانگر کودک را تشویق می‌کند تا وقایع زندگی را که ممکن است بر شرایط کنونی تأثیر بگذارد، به شیوه و سرعتی که کودک انتخاب می‌کند، عمدتاً از طریق بازی، بلکه از طریق […]