مرداد ۴, ۱۳۹۷
رضایت شغلی1

رضایت شغلی دارید؟

رضایت شغلی دارید:رضایت شغلی ابدی کم کم اتفاق می افتد. حدود 70 درصد کارکنان از کارشان راضی نیستند. ودلشان می خواهد تغییراتی را در ان به وجود اورند. 30 درصد بقیه شان برای باقی ماندن در سمتشان دلایل خاص خود را دارند. روی هم رفته ما از کاری لذت می […]
مرداد ۳, ۱۳۹۷
سبک کار شما چگونه است؟1

سبک کار شما چگونه است

سبک کار شما چگونه است: متخصصان وقتی به الگوهای شخصیتی کارکنان توجه می کنند. اغلب کارشان را به سطوح اقتدار محدود می کنند. کسانی که رهبری را بر عهده دارند . و کسانی که تبعیت کننده هستند.سبک کار شما چگونه است اما می توان کارکنان را به دسته های دیگری […]
مرداد ۲, ۱۳۹۷
دلسوزی برای اعتیاد

دلسوزی برای اعتیاد

دلسوزی برای اعتیاد:والدین بلافاصله بعد از فهمیدن این مسئله در اوج دلسوزی و محبت به شخص ، تلاش می کنند این مسئله را مخفی می کنند.   سرانجام دلسوزی بی منطق برای اعتیاد به شخص معتاد پول کافی برای ترتیب دادن مواد می دهند تا به خاطر به دست آوردن […]
مرداد ۱, ۱۳۹۷
ذهن آگاهی mindfulness

ذهن آگاهی mindfulness

ذهن آگاهی، درست مثل مدیتیشن، یکی از موضوعات داغ امروز ماست. این کلمه تقریبا در همه جا است و برای توضیح موضوعات مختلف از جمله کاهش وزن. تا بهره وری استفاده شده است. اما آیا می دانید که ذهن آگاهی چیست و چه معنایی دارد؟ مطالعات نشان داده اند که […]
تیر ۳۱, ۱۳۹۷
سنجش عمق دوستی با دیگران1

سنجش عمق دوستی با دیگران

سنجش عمق دوستی با دیگران:یاد گرفتن داشتن روابط همیشگی از جمله موضوعاتی است. که درباره اش صد ها کتاب نوشته شده است. ما به عنوان انسان موقعی در بهترین وضعیت زندگی خواهیم کرد. که بتوانیم با دیگران روابط خوبی داشته باشیم. سنجش عمق دوستی با دیگران پیدا کردن دوست در […]
تیر ۳۰, ۱۳۹۷
درمان خیانت1

درمان خیانت

درمان خیانت زناشویی یکی از مبهم ترین مشکلات ارتباطی در زوجین است. برخلاف درک اکثریت جامعه، این یک واژه بی اهمیت نیست و با سادگی ظاهری. زندگی مشترک می تواند نجات یابد و مسیر خیانت محو شود. نحوه درمان خیانت با مرور صفحات وقایع روزنامه ها، زمانی که سابقه زندگی […]
تیر ۲۹, ۱۳۹۷
فواید کتاب درمانی

فواید کتاب درمانی

فواید کتاب درمانی:در حالیکه این روش درمانی، معمولا به عنوان جایگزین برای روش های مرسوم درمانی، توصیه نمی شود. ولی توسط افراد تحت درمان و کسانی که منتظر دریافت درمان می باشند، بارها مورد استفاده قرار گرفته است. در بریتانیا بیماران مراجعه کننده به متخصصان سلامت روانی، برای درمان معمولا […]
تیر ۲۸, ۱۳۹۷
کتاب درمانی

کتاب درمانی

کتاب درمانی:کتاب درمانی یک روش درمانی است که از ادبیات تحقیقی برای بهبود سلامت روانی استفاده می کند. همچنین این روش، یک روش درمانی تطبیقی بوده و دارای کارایی هزینه هم می باشد. در این رهیافت، از روش های درمانی اصلاح شده و یا از روش های درمانی مکمل به […]