مرکز مشاوره سعادت آباد:بیماری وسواس را می توان از راه خود در مانی به آن پرداخت.

شیوه های خود درمانی موجود می باشد که اگر به صورت درست به انجام دادن آن بپردازید.

می تواند باعث تغییر هورمون ها شود .

درمان وسواس در مرکز مشاوره سعادت آباد

 • مقدار سروتین خون که به آن هورمون های انرژی زا،  ترمیم کننده زخم ها .
 • آرام کننده درد ها و کم شدن اضطراب می باشد را  بیشتر کند.

که شیوه های آن شامل موارد زیر می باشد:

 • انجام دادن مدیتیشن به صورت روزانه و فعالیت کردن با انرژی 
 • انجام دادن نفس های عمیق ده بار در روز انجام دهیم.
 •  با این کار انرژی را به درون خود می کشیم.
 • و انرژی های منفی را از خود دور نگه می داریم.

مرکز مشاوره سعادت آباد1

رفتار درمانی در مرکز مشاوره سعادت آباد

 • رفتار درمانی (تکنیک روبرو شدن با غرفه سازی): 

تلاش کنید در روز آن تفکرات وسواسی که بیشتر از همه به شما آزار می رساند.

را آنقدر در ذهن خود به مرور کردن آن بپردازید و آن را افزایش دهید.

تا سطح اضطراب شما بیشتر شود و یا اگر دارای وسواس شستشو می باشید.

لباسی را از روی عمد نجس کنید و بپوشید تا حالتان از آن به هم بخورد.

آن گاه برای خود بازگو کنید که (دیدی  اتفاقی نیافتاد؟).

و فورا به یک مدیتیشن بپردازید تا دوباره به آرامش برسید.

 

 • -رفتار درمانی (تکنیک حساسیت زدایی):

هر دفعه که برای مثال احتیاج به شستن و  آب کشیدن و یا حتی شمردن داشتیم.

چند ثانیه به صبر کردن بپردازید و پس از آن کار خود را انجام دهیم.

و برای خود بازگو کنیم که سه ثانیه  توانستم که آن را به تاخیر بیاندازم.

و در زمان های بعدی تلاش می‌کنم که این وقت را طولانی تر کنم.

بدین صورت بعد از مدتی مدیریت امور را به دست خواهم گرفت.

مرکز مشاوره سعادت آباد

خدمات در مرکز مشاوره سعادت آباد

– برطرف کردن احساس حقارت:

 • شاید به علت های شخصی و خانوادگی احساس حقارت داشته باشید.
 • با به یاد آوردن موفقیت ها و نعمت هایی که در زندگی وجود دارد .
 • باید بدانیم که هیچ شخصی حقیر نمی باشد. 
 • شاید دارای پول و ثروت نباشیم ولی قطعا  چیزی  در ما وجود دارد .
 • که هیچ شخصی دیگری آن را ندارد.

منبع:مشاورکو

اسفند ۲۰, ۱۳۹۶
مرکز مشاوره سعادت آباد

مرکز مشاوره سعادت آباد

مرکز مشاوره سعادت آباد:بیماری وسواس را می توان از راه خود در مانی به آن پرداخت. شیوه های خود درمانی موجود می باشد که اگر به صورت درست به انجام دادن آن بپردازید. می تواند باعث تغییر هورمون ها شود . درمان وسواس در مرکز مشاوره سعادت آباد مقدار سروتین […]