آشفتگی افراد خودشیفته:تحقیقات جدید حاکی از یافتن علت ترویج آشفتگی و دیوانگی توسط خودشیفته ها است.

آیا شما تا به حال رئیس یا مدیری داشته اید که در گرداب یک کار ناتمام لازم الاجرا (فوری!) گیر کرده باشد.

شما ممکن است حس قرار گرفتن در یک محیط ناامن و ناکامی زیاد ناشی از آن را تجربه کرده باشید.

علل آشفتگی افراد خودشیفته

ممکن است شما ناگهانی با رئیس یا مدیر بربخورید و بگویید”چطوری؟.

او به جای یک احوالپرسی رضایتبخشی در جواب شما سراسیمه بگوید”دیوانه!.

شاید در نزدیکان شما افرادی باشند که به دلیل “مشغله زیاد در زندگی خود”خیلی کم در محافل خانوادگی حضور می یابند.

شما هرگز تا دقیقه آخر متوجه نمایش دادن او نمی شوید و هنگامی که او این کار را انجام می دهد با ناامیدی به آخرخط می رسد.

این افراد موجب آشفتگی می شوند و به نظر می رسد.

با این کار از فرصت به دست آمده برای انتقام گیری آشوب زا در زندگی هرکسی دیگری لذت می برند.

 • ممکن است به ذهن شما خطور کند کسی که مصرانه به دنبال وارد شدن در یک کار اجتناب ناپذیر و آزاردهنده است .
 • ممکن است واقعاً از این وضع دائم التزام بیش از حد گیج کننده لذت ببرد.

قطعاً شما فکر می کنید ممکن است آنها کار یا نقش های مهمی در زندگی خود  داشته باشند.

اما حتماً در این چنین شرایطی بهتر می توانند خونسرد و سازگار باشند.

همانطور که معلوم است زندگی دائماً آشفته آنها ممکن است تابعی از میزان بالای خودشیفتگی باشد.

آنها ممکن است واقعاً از این حالت شیدایی لذت نبرند.

اما در عوض با نشان دادن این احساس سعی در سرپوش گذاشتن بر ناامیدی و بی اهمیتی خود دارند.

 • براساس مطالعه ایالت دانشگاهی پنیسیلوانیا سیندز داوود و آرون پینکز؛ افراد دارای نوع خودشیفتگی مرضی.
 • بالا احتمالاً احساسات مفرطی در کنترل وقایع جهان تجربه می کنند اما وقتی رؤیاها به واقعیت نمی پیوندند دلسرد و خشمگین می شوند.
 • براساس این دیدگاه این وقفه ای که آنها در زندگی دیگران ایجاد می کنند بخشی از الگوی نیاز به احیای مفهوم خود بزرگ بینی باشد.

ویژگی خودشیفتگی بالا

 • بنابر استدلال داود و پینکز( Dawood&Pincus ) به طور متوسط افراد دارای ویژگی خودشیفتگی بالا به ویژه محتمل افسرده شدن نیستند.
 • اما باید احساسات ناخوشایند افسرده ساز پیوسته ادامه یابند که آنها به عنوان غم هایی دردناک تجربه خواهند شد .

از طرفی شخص دارای خودشیفتگی مرضی بالا ناخودآگاه تابع احساساتی از نوع خاص افسردگی “با مشخصه به سختی لذت بردن.

(احساس پوچی و بیهودگی)، احساسات بی ارزشی، پوچ گرایی و یکنواختی در زندگی”می شود.

محققان ایالت پنیسیلوانیا این گونه خودشیفتگی مرضی بالا با اتکای به احساساتی مهم بسته به ادراکات آنها از تمجید.

و تعریف های دیگران خلق و خوهای مختلفی را موجب می شود پریشانی ذهن.

 • این دگرگونی ها در مقایسه با دگرگونی های نرمال دیده شده در خلق اکثر افراد در مقیاس بزرگتری رخ می دهد.
 • همچنین این افراد بی ثباتی هیجانی بیشتر یا تغییرات مکررتری در خلق های مثبت و منفی از خود نشان می دهند.

اختلال خودشیفتگی مرضی

داود و پینکز برای آزمون فرضیه رابطه بین تغییرپذیری خلقی بیشتر و اختلال خودشیفتگی مرضی بالا .

مطالعه ای هشت هفته ای بر روی 293 شرکت کننده دانشجو انجام دادند.

که به صورت هفتگی خود ارزیابی های تجربه نشانه های شروع افسردگی را تکمیل می کردند.

با پیش بینی های محققان این روش می توانستدتغییرپذیری خلق و خو در هفته را پیگیری کنند .

که در افراد دارای سطوح بالاتری از خودشیفتگی مرضی شدت بیشتری می یابد.

قبل از پرداختن به ارزیابی ها های هفتگی شرکت کنندگان مقیاس 52آیتمی خودشیفتگی مرض (PNI)  را تکمیل کردند.

که از آن طریق سه جنبه خودشیفتگی بزرگمنشانه از جمله بهره کشی و ارتقای خود با ازخودگذشتگی.

و خیال پردازی بزرگمنشانه و چهار جنبه از خودشیفتگی آسیب پذیر، حرمت خود.

 • مشروط و پنهان سازی خود، خشم مُحق و ارزش سازی پوشش داده شد.
 • در ارتقای خود با از خودگذشتگی از افراد سؤال شد که آیا آنها سعی می کنند.
 • بزرگنمایی خود را با وانمود کردن به فداکاری کتمان کنند یا خیر.
 • این ممکن است شکلی از خودشیفتگی روانی باشد .

که از طریق ایجاد حس آشفتگی باعث بیشتر شدن برداشت خود بزرگ بینی در دیگران می شوند.

با این همه، اگر شما به نمایندگی از طرف دیگران تلاش زیادی می کنید.

پس چطور ممکن است متهم به تلاش برای بزرگ به نظر رسیدن شوید.

مطابق با این دیدگاه، این همه سخت کوشی الزاماً بدین معناست که باید عجله کنید و به خود زحمت متوقف کردن آن را نمی دهید.

آشفتگی خود شیفته آسیب پذیر

ویژگی حرمت خود مشروط خودشیفتگی به معنای نیاز شما به مورد تمجید قرار گرفتن از سوی دیگران برای داشتن حس خوبی.

در مورد خود بوده و خشم مُحق به معنای خشمگین شدن شما هنگام  عدم تمجید است.

پنهان کردن خود و ارزش سازی دیگران به عنوان اشکالی از خودشیفتگی آسیب پذیر موجب تمایل بیشتر شما به دفاع از خود.

برای دیده شدن همین شخصیت کنونی و یا شکل گیری تصوری بدتر از آن نزد دیگران می شود.

در آغاز و اثنای مطالعه هشت هفته ای شرکت کنندگان نشانه های افسرده کننده خود را در مقیاس های حساس به تغییرپذیری های هفتگی افکار.

احساسات، رفتارها و نشانه های فیزیکی درجه بندی کردند.

آنها همچنین سطوح فقدان احساس لذت و احساسات خستگی و غمگینی را نیز درجه بندی کردند.

سطوح خودشیفتگی روانی و نوسانات خلقی

 • همانطور که می بینید مطالعه داود و پینکز شامل رویکرد جامعی برای اثبات.
 • هر دو سطوح خودشیفتگی روانی و نوسانات خلقی هفتگی بود.
 • جمع آوری داده های در راستای تجارب مرتبط با تغییر پذیری های خلقی .
 • هفتگی در طی هفته برای شرکت کنندگان نیز جالب بود اما این حس هدف این مطالعه نبود.
 • اگرچه ما فرض می کنیم که دوره هشت هفته ای به اندازه کافی می توانست .
 • رویدادهای تقویت کننده یا کاهنده اعتماد به نفس شرکت کنندگان دانشجو را در بر گیرد.
 • یک امتیاز منفی در آزمایش یا یک داده پس مانده می توانست خودشیفتگی روانی.
 • را در ورطه اضمحلالی بکشاند که ممکن بود تا چندین روز آثارش باقی بماند.

از آنجایی که این مطالعه طرح طولی بود نویسندگان توانستند حتی بدون ارزیابی مستقیم اتفاقات خوب

و بد نتیجه گیری جامع تری را در مقایسه با طرح های موردی تک گروهی کسب کنند.

آشفتگی افراد خودشیفته 1

خودشیفتگی مرضی خلق بی ثبات

در آغاز دوره هشت هفته ای دانشجویان دارای خودشیفتگی روانی بالاتر بیشتر مستعد صحه گذاری بر علائم افسردگی بودند.

گرچه در طی دوره هشت هفته دانشجویان دارای نمرات بالاتر در مقیاس خودشیفتگی مرضی خلق های بی ثبات تری داشتند.

و توانایی آنها برای حس قرار داشتن در بطن تجارب دچار شیب نزولی ثابتی شد.

حرمت خود مشروط که مستلزم نیاز به مثبت دیده شدن در دیگران است.

 • قوی ترین پیش بین در شدت افسردگی و فقدان لذت با گذشت زمان بود.
 • همانطور که نویسندگان آن را پیش بینی می کردند.
 • خودشیفتگی روانی آنها به ویژه احساسات آسیب پذیری آنها باعث شد .
 • این افراد از دیده شدن خود در هرکاری ولو به بهترین حالت ممکن اجتناب کنند.

افراد خودشیفته روانی

اگر امور مطابق میل آنها پیش نرود (مانند روابط ناموفق) آنها سهم خود را در آن نمی پذیرند اما در عوض هر کس دیگری را مقصر می کنند.

اکنون گریزی می زنیم به سؤال چگونگی مقابله با شخص آشفته در زندگی خود؛ یافته های داود و پینکز حاکی از آنست.

که شاید شما نیاز به دمسازی با احساسات پستی دارید که به همه انرژی های جنون آمیز درونی نیرو می بخشد.

بسته به روابط خود با آن شخص(رئیس یا یکی از اعضای خانواده خود) ممکن است به معنای پرورش مفهوم خود دست کم تا لحظاتی باشد.

یافته های بیشتر نشان می دهد آشفتگی که این افراد ایجاد می کنند ممکن است راهی برای دفاع از خود در برابر شکست نیز باشد.

اگر شما مدام موانع را با مشغولیت زیاد برای تکمیل موفقیت آمیز پروژه ها یکی یکی پشت سر می گذارید.

تا با این کار توجه لازم را به هر یک اختصاص دهید .

در واقع شما به سادگی شکست را در جهت همه درخواست های غیرممکن در مواقع مقررشده برای خود منحرف می کنید.

 • به طور خلاصه، تحقق اهداف و مقاصد شما نیاز به برنامه ریزی و سازمان دهی دارد.
 • اگر شما کسی هستید که خود را اسیر جریانات آشفته خود می کنید.
 • ممکن است بهترین فرصت برای جبران حداقل برخی از این برنامه های هدف گرا باشد.
 • این نتایج شما را به اعتباریابی های قابل اعتماد مهمی از مفهوم خود رهنمون می کند.
 • که بالطبع می توانید به نوبه خود دستاوردهای بسیار غرور آفرینی را به منصه ظهور برسانید.

 

 

منبع : مرکز مشاوره ستاره ایرانیان

برچسب ها: اختلال شخصیت خودشیفته ,ازدواج با افراد خودشیفته ,درمان افراد خودشیفته ,علائم بیماری خودشیفته ,نشانه های آشفتگی ذهنی ,

نتایج جستجو در گوگل: اختلال شخصیت خودشیفته,  اختلال شخصیت خودشیفته چیست,  اختلال شخصیت خودشیفته و درمان آن,  اختلال شخصیت خودشیفته پنهان,  اختلال شخصیت خودشیفته به انگلیسی,  اختلال شخصیت خودشیفته و ازدواج,  اختلال شخصیت خودشیفته در dsm5,  اختلال شخصیت خودشیفته+pdf,  اختلال شخصیت خودشیفته دکتر هلاکویی,  اختلال شخصیت خودشیفته ضداجتماعی,  ازدواج با افراد خودشیفته,  

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.