پرسشنامه ای که در اختیار شما قرار گرفته است دارای جمله هایی است که مردم برای توصیف خودشان به کار می برند. این جمله ها برای کمک به توصیف احساس، رفتار و طرز فکر شما در نظر گرفته شده است. صداقت و جدیت شما در علامت گذاری جمله ها به شناخت شما کمک می کند. چنانچه تعدادی از سوال ها غیر واقعی به نظر می آیند یا با شرائط شما منطقی نیستند، نگران نباشید زیرا آن ها برای توصیف افرادی با مشکلات مختلف تهیه شده اند.
– اگر شما با یک جمله موافق هستید یا معتقدید که منطبق با وضعیت شماست واژه ” بله” را در پاسخنامه علامت بزنید.
– اگر شما با یک جمله موافق نیستید یا معتقدید که در مورد شما صحت ندارد واژه ” خیر” را در پاسخنامه علامت بزنید.
– سعی کنید به همه جمله ها جواب دهید حتی اگر از انتخاب خود مطمئن نیستید.
– اگر حداکثر سعی خود را نمودید ولی نتوانستید نتیجه بگیرید، واژه خیر را در پاسخنامه علامت بزنید.


جهت کسب نتیجه می بایست به تمامی سئوالات پاسخ دهید.

تعداد سئوالات پاسخ داده شده

0
0%
آزمون MCMI-III

نتایج اینجا نمایش داده خواهند شد.

این یک تست معتبر و علمی است و تحلیل دقیق خرده مقیاس های آن بهتر است توسط روانسنج صورت گیرد. جهت تحلیل آن توسط روانسنجان حرفه ای و مشاوره با مشاوران برتر تماس بگیرید.

توجه: انجام این تست ها صرفا جهت پیش آگهی بوده و برای قابل اطمینان بودن حتما می بایست زیرنظر متخصص روانشناس انجام و تفسیر شود و تصمیم گیری صرفا بر اساس نتایج آن و بدون تحلیل روانسنج بسیار خطرناک می باشد.