ژوئن 16, 2022

هنر درمانی

نر درمانی یک رشته ترکیبی که عمدتاً تحت تأثیر رشته‌های هنر و روان‌شناسی است، از فرآیند خلاقانه، آثار هنری ایجاد شده در درمان و آثار هنری شخصی برای کمک به افراد تحت درمان به منظور توسعه خودآگاهی، کشف  احساسات، رسیدگی به درگیری‌های عاطفی حل‌نشده استفاده می‌کند. ، مهارت های اجتماعی را بهبود بخشد و عزت نفس را بالا ببرد . هدف اصلی هنر درمانی کمک به افرادی است که چالش های عاطفی و روانی را تجربه می کنند تا به رفاه شخصی و سطوح بهبود یافته عملکرد دست یابند.