ژوئن 29, 2018

چرا من کم حرفم

چرا من کم حرفم:یکی از مهمترین دلایل اینکه یک عضو خانواده یا یک زن و یک شوهر با یکدیگر صحبت نمی کنند. انتخاب غلط بدون درک هم است این افراد هیچ تحقیقی انجام نداده اند تا بفهمند . که زمینه مشترک برای گفتگو و منافع مشترک وجود دارد؟چرا من کم […]