جولای 17, 2022

گشتالت درمانی

گشتالت درمانی نوع روان درمانی انسان محور و شخص محور می باشد که به جای تجربیات گذشته، بر زندگی کنونی فرد تمرکز دارد. گشتالت درمانی که توسط فریتز پرلز ، لورا پرلز و پل گودمن در دهه 1940 توسعه یافت، شکلی تجربی و انسانی از درمان است که در ابتدا […]