مرکز مشاوره ازدواج می تواند راهکار مطلوبی برای اطمینان خاطر از یک ازدواج موفق باشد. در مراکز مشاوره ازدواج بسیاری از مسائل بررسی می شوند. در مرکز مشاوره برای ازدواج با استفاده از مشاوران مجرب روانشناسی همه سنین می توانند به راهکارهای مناسب برای آینده خود دست یابند.

مرکز مشاوره ازدواج طی چند جلسه مشاوره ای که بین مشاور و افراد برگزار می کند نکات مهم و حیاتی را برای پیش از ازدواج زوجین بیان کرده و آنها را برای ازدواج موفق و پایدار آماده می کند. این در حالی است که مرکز مشاوره برای ازدواج یکی از موثرترین راههای پیشگیری از این آسیب ها و مشکلات است. اخیرا، فعالیت های تقویت زندگی زناشویی به برنامه های مشاوره ازدواج تبدیل شده است.

با استفاده از آموزش های قبل از ازدواج زوجین می توانند آغازگر یک رابطه صحیح و پایدار و در عین حال یک ازدواج کاملا موفق و ماندگار باشند.

آموزش های قبل از ازدواج طیف وسیعی از آموزش ها از جمله آموزش های رفتاری اجتماعی، روابط جنسی، تربیتی، عشق و موارد مورد نیاز دیگر را در بر خواهد گرفت.

براساس نتایج تحقیقات، آموزش و مدیریت زوجین در زمینه بهداشت باروری تاثیر مثبت بر رفتارهای جنسی آنها داشته و بر تصمیم گیری آنان در استفاده مناسب از روش های پیشگیری از بارداری موثر خواهد بود. در ایران طرح آموزش و مشاوره ازدواج از سال 1370 به اجرا در آمده است. هدف از اجرای این طرح ارتقای سطح آگاهی زوجین در خصوص اهمیت و ضرورت کنترل جمعیت و بهداشت باروری، شناخت عمیق تر زوجین از یکدیگر، بهبود روابط عاطفی بین زوجین و تحکیم روابط بین آنان است.

خدمات مرکز مشاوره ازدواج

در مرکز مشاوره ازدواج بسیاری از موارد استاندارد روانشناسی و مورد نیاز برای ازدواج موفق توسط روانشناسان مجرب بررسی و ارایه خواهد شد، همچنین با انجام تست های معتبر کلینیکی پیش از ازدواج می توان از تناسب زوجین اطلاعات عمیق تری کسب نمود و از ازدواجی مناسب و پایدار اطمینان بیشتری حاصل نمود.


بیشتر بخوانید:

Couples and Marriage Counseling

Couples and Relationship Counseling

ژانویه 17, 2016
مرکز مشاوره ازدواج

مرکز مشاوره ازدواج خوب

مرکز مشاوره ازدواج می تواند راهکار مطلوبی برای اطمینان خاطر از یک ازدواج موفق باشد. در مراکز مشاوره ازدواج بسیاری از مسائل بررسی می شوند. در مرکز مشاوره برای ازدواج با استفاده از مشاوران مجرب روانشناسی همه سنین می توانند به راهکارهای مناسب برای آینده خود دست یابند. مرکز مشاوره […]