معالجه اعتیاد:علاوه بر والدین ، بیمار هم وقتی در بهتر شدن حال خود به سر می برد

باید برای این امر یک برنامه را تنظیم کند.

 

مشاوره برای معالجه اعتیاد

در قدم اول روان درمانی و درمان وسواس تفکر برای پیشگیری از برگشت به استفاده را در بر می گیرد.

در تمام مرحله در مان جسم و روح بیمار باید تحت مراقبت پزشک قرار گیرد و والدین باید با اطلاع و

آگاهی کامل عمل کنند.

پر اهمیت ترین نکته برای والدین این می باشد که:

در همه موقعیت و شرایط ، باید آرام بودن و علاقه آنها با بیمار همراه باشد.

حتی زمانی که به بیماراجازه می دهیم با عاقبت بیماری خود مواجهه شود.

اینکه شخص بیمار باید با خودش صادق باشد.

راه های مخصوص معالجه اعتیاد

یک راه حل موثر در این مسئله این می باشد که :

یک لیستی از حال و هوای روحی و جسمی در زمان استفاده و بهتر شدن

و همین طور عامل وسوسه کننده استفاده مجدد بنویسید.

در صورتیکه مورد وسوسه قرار می گیرید ، مجددا آن را مطالعه کنید.

توجه داشته باشید که بیماری اعتیاد تا چه حدی نیرنگ ، غیر منتظره ،

دارای قدرت و مهم تر از همه هلاک کننده می باشد.

برای همین می باشد که از قدیم از اعتیاد به عنوان بلای خانمان سوز یاد می شود.

مشاوره تلفنی معالجه اعتیاد امیدواریم که هیچ والدینی به  دلیل این بیماری دچار اختلال نشود.

این بیماری از والدین خوب ما ،از بین برود.

 

منبع:مشاورکو

 

 

دسامبر 10, 2017
معالجه اعتیاد

معالجه اعتیاد

معالجه اعتیاد:علاوه بر والدین ، بیمار هم وقتی در بهتر شدن حال خود به سر می برد باید برای این امر یک برنامه را تنظیم کند.   مشاوره برای معالجه اعتیاد در قدم اول روان درمانی و درمان وسواس تفکر برای پیشگیری از برگشت به استفاده را در بر می […]