والدین و معلمان: نوجوانان و مشکلات اموزشی

آگوست 26, 2016

والدین و معلمان: نوجوانان و مشکلات اموزشی

  فرزندان های ما درحال شایسته تر شدن و مستقل‌تر شدن هستند. انها بیشتر وقت خود را به دور از نظارت ما می‌گذارنند. انها نیاز دارند تا بلوغ در حال رشد خود را بشناسند و در همان زمان انها هنوز کودک هستند و به حمایت، راهنمایی و مقررات ما احتیاج […]