ژوئن 16, 2022

نوروفیدبک درمانی

نوروفیدبک درمانی یا نوروتراپی، شکل خاصی از بیوفیدبک ، برای نظارت، کمیت، و آموزش  امواج مغزی در زمان واقعی طراحی شده است تا به افراد کمک کند توانایی خود را برای تنظیم عملکرد مغز افزایش دهند. این رویکرد از تجهیزات تخصصی – معمولاً یک الکتروانسفالوگرافی (EEG) – برای اندازه‌گیری و ثبت فعالیت الکتریکی مغز استفاده […]