دسامبر 7, 2021

مکانیسم برون فکنی | آشنایی با علت و خواص مکانیسم برون فکنی در روانشناسی

مکانیسم برون فکنی، آشنایی با علت و خواص مکانیسم برون فکنی در روانشناسی مکانیسم برون فکنی چیست و چگونه عمل می کند؟ یکی از مکانیسم های دفاعی برون فکنی یا فرافکنی می باشد که در اصطلاح تخصصی به نام projection شناخته می شود و یکی از مکانیسم های دفاعی می […]
نوامبر 30, 2021

مکانیسم دفاعی فرار | نحوه استفاده از مکانیسم فرار

مکانیسم دفاعی فرار، نحوه استفاده از مکانیسم فرار مکانیسم دفاعی فرار چیست و در چه زمانی از این مکانیسم استفاده می شود؟ فرار در اصطلاح تخصصی با نام انحراف شناخته می شود و به معنی منحرف کردن توجه خود به سمت موضوعات خوشایند و مثبت برای عدم پردازش موضوعات تنش […]