مکانیزم های دفاعی اختلال شخصیت

نوامبر 30, 2021

مکانیسم دفاعی فرار | نحوه استفاده از مکانیسم فرار

مکانیسم دفاعی فرار، نحوه استفاده از مکانیسم فرار مکانیسم دفاعی فرار چیست و در چه زمانی از این مکانیسم استفاده می شود؟ فرار در اصطلاح تخصصی با نام انحراف شناخته می شود و به معنی منحرف کردن توجه خود به سمت موضوعات خوشایند و مثبت برای عدم پردازش موضوعات تنش […]