معمولا در ازدواج‌های  دنیای امروز مدت کمی را به دوران نامزدی اختصاص خواهیم داد.

بیشتر خانواده ها مخصوصا خانواده طرف دختر این ترجیح را می دهند .

که هرچه زودتر صیغه عقد دائم به جاری شدن برسد.سکس در دوران عقد

اهمیت سکس در عقد 

در هر صورت نکته پر اهمیتی که خانواده ها باید به آن توجه داشته باشد.

این می باشد که دوران عقد مربوط به دوران شناخت نمی باشد .

به دلیل اینکه مرحله ی شناخت در زمان نامزدی باید به سپری شدن برسد .

نه در زمان عقد و تا هنگامی که این مرحله تا حد مناسبی سپری نشده است.

 • نباید صیغه عقد دائم به جاری شدن برسد.
 • به دلیل اینکه به محض جاری شدن صیغه .
 • دو شخص زن و شوهر به حساب می‌آیند.
 • و دیگر از شناخت گذشته است. 

جاری شدن صیغه عقد

اگرچه بعد از جاری شدن صیغه عقد عرفا  زن و شوهر شناخته می شوند.

ولی نکته ای که پر اهمیت می باشد این می باشد .سکس در دوران عقد

که شخص بعضی از روابط و برخوردهای خود را .

تا هنگامی که زیر یک سقف نرفته اند باید مدیریت کنند.

روابط جنسی دوران عقد

اولا هرگز پیشنهاد نمی‌شود که :

 • رابطه جنسی به صورت دخول در این دوران تجربه شود .
 • به دلیل این که داشتن جنسی باید در این زمینه محفوظ باشد .
 • تا در جایگاه خود بتواند دارای تاثیر شود .سکس در دوران عقد
 • زوج های جوانی که در زمان عقد سپری می‌کنند.
 • اگر می خواهند که رابطه آنها تکراری نشود.
 • و به صورت عادی نباشد تلاش کنند که از دخول کردن دوری کنند.

احتیاج های دوران عقد

 • و در رابطه با احتیاج های جنسی خود به صورت آزادانه گفت و گو کنند.
 • و در این گفت و گوها تلاش در تحریک کردن یکدیگر نداشته باشند.

معاشقه در زمان نامزدی پیشنهاد می شود.سکس در دوران عقد

در دوران عقد نیز معاشقه و در حالی که نتوانند خویشتنداری کنند.

و یا در جهت آشنا شدن با میل های جنسی خود رابطه جنسی به طور محدود تاکید می شود.

منبع:مشاوره-خانواده.com

می 14, 2018
سکس در دوران عقد

سکس در دوران عقد

معمولا در ازدواج‌های  دنیای امروز مدت کمی را به دوران نامزدی اختصاص خواهیم داد. بیشتر خانواده ها مخصوصا خانواده طرف دختر این ترجیح را می دهند . که هرچه زودتر صیغه عقد دائم به جاری شدن برسد.سکس در دوران عقد اهمیت سکس در عقد  در هر صورت نکته پر اهمیتی […]