آگوست 2, 2018

خون بعد از نزدیکی در مردان

خون بعد از نزدیکی در مردان :اگر خون را در نزدیکی خود می بینید. نگران نباشید، احتمالا مهم نیست. حضور خون در مایع منی، به صورت یکنواخت یا رنگی، بی ضرر است. و خود به خودی نشانه ای از مشکل نیست. خون در مایع منی بسیار رایج است و معمولا […]