نوامبر 6, 2020

بی توجهی زن به مرد

بی توجهی زن به مرد بی توجهی زن به مرد : نقش سلامت نهاد خانواده به ویژه روابط سالم زناشویی و تداوم ازدواج بر بهداشت روانی جامعه بر هیچکس پوشیده نیست. زمانی که از روابط سالم زناشویی سخن می گوییم منظور داشتن مهارت ارتباطی عمیق و صمیمانه بین زن و […]
فوریه 6, 2017

آیا درست است که زنان مجرد، و مردان متأهل بهتر عمل میکنند؟

در سال 1972 میلادی جسی برنارد جامعه شناس با اظهار این مساله که ازدواج برای زنان و مردان متفاوت است، و اینکه ازدواج مردها بهتر است، سر و صدای زیادی کرد. اکنون بعد از حدود 45 سال هنوز هم بخشی از عقل متعارف ما باور دارد که زنان دوران مجردی […]