آموزش خوش قولی به کودک

دلایل زیادی در بد قولی وجود دارد که یکی از آنها در خانواده صورت می گیرد ،

دیگری در بیرون از خانواده رخ می دهد ، یعنی افراد با عهد شکستن دیگران بد قولی را آموزش می بینند.

باید از کودکی خوش قول بودن را با تربیت صحیح دینی در فرد آموزش داد.

افراد بر طبق قول دادن اعتماد دوطرفه را به دست می آورند

که با وفا نکردن به قول باعث اعتماد نکردن اطرافیان به شخص می شود

که این عوامل پیامدهای منفی به همراه دارد.

منبع:فارس پاتوق

مهر ۲۲, ۱۳۹۶
از کودکی خوش قولی را به کودک آموزش دهید

از کودکی خوش قولی را به کودک آموزش دهید

آموزش خوش قولی به کودک دلایل زیادی در بد قولی وجود دارد که یکی از آنها در خانواده صورت می گیرد ، دیگری در بیرون از خانواده رخ می دهد ، یعنی افراد با عهد شکستن دیگران بد قولی را آموزش می بینند. باید از کودکی خوش قول بودن را […]