برخورد والدین با کودک لجباز

دسامبر 2, 2021

رفتارهای اشتباه والدین که مانع موفقیت کودک می شود

رفتارهای اشتباه والدین که مانع موفقیت کودک می شود. موفقیت به معنای توانایی رسیدن به آینده ای روشن با استفاده از مهارت های فردی و اجتماعی می باشد. پرورش فرزندی مستقل و موفق آرزوی هر پدر و مادری است و آن ها تمام تلاش خود را برای تربیت فرزندی باهوش، […]
نوامبر 20, 2021

لجبازی در کودکان ۷ ساله، علت ها و روش برخورد

لجبازی در کودکان 7 ساله، علت ها و روش برخورد علت لجبازی در کودکان 7 ساله چه می باشد؟ این سوالی است که بسیاری از والدین در اوایلی که فرزندشان می خواهد به مدرسه برود با آن رو به رو می شوند، کودک در سن هفت سالگی با وجود بزرگ […]
آگوست 16, 2016

لجبازی فرزندان و مهارت های ارتباطی والدین

یکی از مهم ترین و موثرترین عوامل خانوادگی که سبب می شود برخی از کودکان لجبازی و نافرمانی کنند، فقدان مهارت های ارتباطی موثر والدین است. در حالی که انتخاب یک شیوه ی صحیح و مناسب ارتباطی می تواند از شدت لجبازی و مخالفت جویی در هر کودکی بکاهد و […]