دسامبر 1, 2017

افسردگی زایمان

افسردگی زایمان: تحقیق در انگلیس نشانگر آن بود که یک سوم مادران در سلامت روان مشکل دارند در این تحقیق آنلاین روی آنلاین ۱۸۰۰ مادر انگلیسی صورت گرفت  تعیین شد از یک سوم مادران در سلامت روان خود مشکل دارند.   بیشتر از  دو سوم بعد از زایمان دچار افسردگی […]
نوامبر 5, 2017

افسردگی فصلی

افسردگی فصلی:این گونه افسردگی یک نوع اختلال عاطفی می باشد که معمولا در زمان معنی از سال اتفاق می افتد. این سندروم در ابتدا در اوایل فصول رخ میدهد و در پاییز و زمستان بیشتر می شود. دلیل افسردگی فصلی با تغییر فصل فرد تغییراتی در خلق و خو و […]