جولای 4, 2018

بهترین اختلاف قد زن و شوهر

بهترین اختلاف قد زن و شوهر:بسیاری از بانوان یکی از فاکتورهای مهم. خود را برای گزینش همسر به عنوان قد بلند می دانند. اعتقاد عمومی جامعه این است که یک مرد باید بلندتر از همسرش باشد. به همین دلیل است که بسیاری از دختران بلند در معرض نیافتن یک همسر […]