تکنیک های ذهن آگاهی امکان دارد که این پرسش در ذهن ما به وجود بیاید .

که به چه صورت می توان خود آگاهی را  به توسعه دادن پرداخت؟

بدون تردید مقدار بالا بودن خود آگاهی هر شخصی نشانگر شخصیت قوی او می باشد.

ویژگی تکنیک های ذهن آگاهی

 • تکنیک های ذهن آگاهیاین مهارت را به او خواهد داد .
 • که با به وجود آوردن یک هدف، دارا بودن اصالت، قبول کردن .
 • و به دست آوردن  اعتماد اطرافیان،  بتوانند به هدایت کردن آنها بپردازند.

علاوه بر دادن خودآگاهی به اشخاص و درک  کردن مطلوب از خودشان موجب می‌شود.

تا با درک کردن بهتر احتیاج های اطرافیان،  نقاط ضعف خود را برطرف کنند.

شیوه های متفاوتی برای بهتر شدن این خصوصیات موجود می باشد  .

که شامل موارد زیر می باشد:

تکنیک های ذهن آگاهی

مدیتیشن و ذهن آگاهی

با استفاده کردن از شیوه مدیتیشن و تمرکز کردن ذهن می‌توان شناخت خود را بیشتر کرد.

شیوه های مدیتیشن با انجام دادن تنفس و عمل دم و بازدم انجام می شود.

ولی برای به کار گرفتن این شیوه الزامی نمی باشد که طبق قواعد و اصول آن عمل کرد.

بلکه می توانید با مکث کردن به طور منظم و تمرکز داشتن بیشتر از این شیوه استفاده کنید.

با پرداختن در چند ثانیه تمرکز کردن بر نفس کشیدن خود توانایی این را پیدا می‌کنید.

که خود آگاهی خود را بیشتر کنید.

روشهای رسیدن به ذهن آگاهی

همینطور در زمان مدیتیشن می توانید پرسش های زیر را از خودتان سوال کنید:

 • چه چیزی را می خواهم کسب کنم؟
 • به انجام دادن چه کارهایی بپردازم تا به آرامش دست پیدا کنم؟
 • شیوه های متفاوت برای مدیتیشن موجود می باشد.
 • یکی از شیوه های عمده آن انجام دادن کارهایی برای رسیدن به آرامش .

 • پرداختن به نوشتن و یا انجام دادن فعالیت های هنری دیگر مانند:
 • نقاشی کردن و شنیدن موسیقی آرام می باشد.
 • می توانید وقتی را برای تماشا کردن از موزه های هنری و همینطور تجسمی صرف کنید.
 • و یا در حیاط خودتان به باغداری بپردازید.

منبع:ساینس دیلی

خرداد ۲۰, ۱۳۹۷
تکنیک های ذهن آگاهی

تکنیک های ذهن آگاهی

تکنیک های ذهن آگاهی امکان دارد که این پرسش در ذهن ما به وجود بیاید . که به چه صورت می توان خود آگاهی را  به توسعه دادن پرداخت؟ بدون تردید مقدار بالا بودن خود آگاهی هر شخصی نشانگر شخصیت قوی او می باشد. ویژگی تکنیک های ذهن آگاهی تکنیک های ذهن […]