** برای کودکان بزرگترو نوجوانان، تفکر واقع گرایانه برای نوجوانان  را ملاحظه کنید.

به طور کلی کودکان نگران ، متفاوت از دیگر کودکان فکر میکنند. برای مثال انها میتوانند به راحتی 101 راه برای اشتباه انجام دادن کارها پیدا کنند. همچنین انها تمایل دارند تا دنیا را تهدید امیزترو خطرناکتر ببینند. اگر یک پدر یا مادر، دیر به خانه بیاید، یک کودک مضطرب ممکن است فکر کند که “مامان تصادف کرده!”. چیزی که کودک شما به خودش میگوید ” گفتگو با خود” نامیده میشود. کودکان مضطرب تمایل به گفتگوبا خود منفی و مضطرب دارند. برخی مثالها شامل:

 • من در امتحان رد میشوم.
 • چی میشه اگه من نتونم این کار رو انجام بدم.
 • هیچ چیزی به خوبی کار نمیکنه.
 • آنها مرا دوست ندارند.
 • من احمقم.
 • من مریض میشم و میمیرم.
 • اون سگ میخاد منو گاز بگیره.

تشخیص گفتگو با خود  برای کودکان مهم است ، زیرا افکار مضطرب منجر به احساس اضطراب میشود که باعث رفتار نارحت میشود. برای مثال:

موقعیت= روز اول مدرسه

 

افکار مضطرب:

افکار:

وقتیکه من در مدرسه هستم یه اتفاق بد برای مادرم می افتد!

 

احساسات :

ترس اضطراب نگرانی

 

رفتار:

نرفتن به مدرسه

اوقات تلخی

گریه

روش دیگر

افکار مفید:

افکار:

روز اول مدرسه خیلی راحت است و من برخی از دوستانم را دوباره میبینم!

 

احساسات :

هیجان زده

پرانرژی

شاد

 

رفتار:

با لبخند به مدرسه میرود و به دوستانش سلام میکند.

بنابراین، مرحله اول این است که کودک توجه به گفتگو با خودهایش را شروع کند مخصوصن افکار مضطرب!

چطور این کار را انجام دهیم!

مرحله اول: به کودکان کوچکتر درباره افکار یا “گفتگو با خود” اموزش دهید.

 • افکار لغاتی هستند که ما به خودمان بدون بلند صحبت کردن میگوییم(گفتگو با خود)
 • ما هر ساعت از روز افکار بسیاری داریم.
 • افکار خصوصی هستند- دیگران نمی دانند که ما به چه چیزی فکر میکنیم مگر اینکه ما به انها بگوییم.
 • مردم میتوانند افکار متفاوت درباره یک موضوع مشابه داشته باشند.مشاوره کودکان

در اینجا مثالی در مورد چگونگی توضیح افکار داده میشود:

 

·                    ” همه ما افکاری درمورد موضوعات داریم. افکار لغاتی هستند که ما به خودمان بدون بلند صحبت کردن میگوییم. دیگران نمی دانند که ما به چه چیزی فکر میکنیم مگر اینکه ما به انها بگوییم. به این دلیل که ما در تمام اوقات افکاری داریم، معمولن به انها توجه نمیکنیم.انها به طور خودکار پیش ما می ایند. بیا  امتحان کنیم و افکارمان را کند و به انها توجه کنیم.”

 

 

فعالیت من به چه چیزی فکر میکنم؟ میتواند به این توضیح کمک کند. شما همچنین میتوانید از کتابهای تصویری یا فیلم برای اموزش به کودکتان درباره افکار استفاده کنید. برای مثال به تصویر یک شخصیت اشاره کنید و بگویید”در تعجبم که او به چه چیزی فکر میکند؟”

به خاطرداشته باشید که ، ممکن است برای کودکان درک این مفهموم که فکر چیست مشکل باشد وبویژه بیان اختلاف بین افکار و احساسات. برای مثال کودک شما ممکن است بگوید که فکرش این است که ” ترسیده ام” ( که در واقع یک احساس است) در مقابل ” این صدای یک دزد است که درحال شکستن پنجره برای وارد شدن است( که این یک فکر واقعی است). آشکار کردن افکار موجود در پس احساسات مهم است. برای مثال “چه چیزی شما را ترسانده؟ تو فکر میکنی که این صدا ممکن است چه باشد؟

 

نکات:

یک روش برای توصیف اختلاف بین فکرو احساس به کودکان این است که توضیح دهیم که فکر از ذهن می اید واحساس از قلب .

مرحله2 : به کودک برای شناسایی افکار( یا گفتگو با خود)  که منجر به احساس اضطراب میشود کمک کنید .

اغلب ما از اینکه درباره چه چیزی صحبت میکنیم آگاه نیستیم . این زمان میبرد تا افکار خاص خود را تعیین کنیم.

سوالات برای پرسیدن، به منظور کمک به کودک برای شناسایی افکار مضطرب یا نگران شامل این سوالات هستند:

چه چیزی احساس ترس در تو میشود؟ تو نگرانی که  چه اتفاقی بیفتد؟ انتظار داری تا چه چیز بدی در این موقعیت رخ دهد؟

برای کودکان کوچکتر، این میتواند به اندازه ای باشد که شما میتوانید پیشرفت کنید. تنها شناسایی افکار انها یک قدم بزرگ در یک برنامه طولانی مدت برای کمک به مبارزه با اضطراب است. یک روش برای متقاعد کردن او به ادامه توجه به افکار مضطرب، استفاده از یک علامت توقف واقعی به عنوان یک یاد اور  برای” توقف و توجه ” است.

به کودکتان یادآوری کنید که تنها  این که او اینطور فکر میکند، به معنی واقعی بودن این مسئله نیست! برای مثال، تنها به این دلیل که او فکر میکند در آسانسور گیر خواهد کرد،  به این معنی نیست که حتمن اتفاق می افتد(اگر چه این اتفاق ممکن است واقعن ترسناک باشد).

 

درحالیکه کودکان معمولن میتوانند افکار همراه با احساس اضطراب را توصیف کنند، در برخی موارد کودکان نمیتوانند افکار مضطرب را شناسایی کنند، مخصوصن  بچه های خیلی کوچک یا انهایی که زیاد پرحرف نیستند. در هرسنی ممکن است اضطراب ،قبل از وجود داشتن افکار درباره یک موقعیت حاضر شوند. اگر شما و کودکتان افکار مضطرب را شناسایی نکنید، بهتر است بیش از حد به کودکتان در این باره فشار نیاورید. با پیشنهاد دادن بیش از اندازه، شما ممکن است در جاییکه قبلن اضطرابی نبوده، نگرانی ایجاد کنید. درعوض مراقب باشید تا ببینید آیا کودک شما در آینده از افکار مضطرب یاد میکند. رویکردهای دیگر برای مدیریت اضطراب ، حتی وقتیکه افکار مضطرب شناسایی نشوند کار میکنند.

(درک مفاهیم زیر ممکن است برای کودکان کوچکتر بسیار مشکل باشد)

مرحله 3: به انها بیاموزید که چیزی که فکر میکنیم روی احساس ما اثر میگذارد.

وقتیکه ما انتظار داریم چیز بدی اتفاق بیفتد، ما احساس اضطراب میکنیم.

چیزی که ما فکر میکنیم روی اینکه ما چه احساسی داریم موثر است (یا احساسات مارا کنترل میکند).

برای مثال، تصورکنید شما درحال قدم زدن هستید و یک سگ را میبینید. اگر فکرکنید که این سگ با مزه است، شما احساس آرامش میکنید.با اینحال اگر فکر کنید که این سگ شما را گاز خواهد گرفت، شما احساس ترس خواهید کرد. از نوشته افکار           احساس برای کمک به توضیح این نظربه کودکتان استفاده کنید.

 

مرحله 4: تغییر افکار غیر مفید به افکار مفید

ابتدا، اختلاف بین فکر مفید و غیر مفید را توضیح دهید.

 

 

روزانه هزاران فکردر سر ما میگذرند. برخی از این افکار مفید و برخی دیگر غیر مفید هستند. یک فکر مفید به ما احساس اطمینان ، شادی و شجاعت میدهد. یک فکر غیر مفید مارا نارحت وعصبی میکند. شما میتوانید درباره برخی افکار مفید و غیر مفید فکر کنید؟

 

وقتیکه کودک شما توانست اختلاف بین افکار مفید و غیر مفید را تشخیص دهد،ازاو بخواهید تا بودن دریک سناریو خاص را تصور کند. خوب است که این سناریو کمی نامشخص  باشد. بپرسید: یک فکر غیر مفید که شما میتوانی داشته باشی چیست؟ یک فکر مفید چیست؟ برای مثال،

 

موقعیت افکار غیر مفید افکار مفید
یک گروه از بچه ها به او نگاه میکنند و میخندند انها به من میخندند. من به نظراحمق می ایم. انها احتمالن به یک چیز خنده دار میخندند، من فقط درحال قدم زدن هستم. من به درستی نمیدانم انها به چه چیزی می خندند.
دعوت نشدن به تولد اون منو دوست نداره،شرط میبندم که من در کلاس تنها کسی هستم که به مهمانی دعوت نشده. احتمالن انها فراموش کردن،یا شاید فقط یک مهمانی کوچک بوده،من دوستان خوب دیگری هم دارم.
گرفتن نمره پایین در یک امتحان من هیچ وقت نمی توانم درست هجی کنم. من تمام تلاشم را کردم. این فقط یک نمره است من برای امتحان بعدی بیشتر تلاش میکنم.

 

وقتیکه کودک شما با افکار مفید روبرو میشود، به راهنمای  توسعه و استفاده از کارتهای مقابله مراجعه کنید تا به کودک خود برای ایجاد، نوشتن و به خاطر اوردن برخی از این افکار مفید کمک کنید!

کمک به کودک برای شناسایی افکار غیر مفید و تولید افکار مفید، بسیار موثر است. همزمان، تفکرات و احساسات مضطرب طبیعی هستند..برقراری ارتباطی که شما و کودکتان بتوانید افکار و احساسات مضطرب را بپذیرید ، مهم است.انها احمقانه نیستند. انها تنها یک روش فکر کردن واحساس کردن هستندو روشهای بسیار دیگری برای فکر کردن و احساس کردن وجود دارند.

مرحله 5: طرح STOP را به کودکان بزرگتر معرفی کنید

1: به علامتهای اضطراب توجه کنید   (= S)

2: به افکار مضطرب توجه کنید (= T)

3 : درباره دیگر افکار مفید فکر کنید(= O)

4: او را تحسین کنید و برای دفعه بعدی برنامه ریزی کنید (= P)

 

علامت ترس (= S) افکار(= T)  دیگر افکار مفید (= O) تحسین و برنامه ریزی(= P)
درد شکم

تپش قلب

لرزش زانو

ممکن است من استفراغ کنم و مامان برای کمک به من دردسترس نباشد. من میتوانم بخواهم که به حمام بروم و نفس آرام بکشم .

من میتوانم آب بخورم.

معلم من مواظب من است ، او به من کمک خواهد کرد

آفرین به تو برای اینکه به خاطر سپردی که از طرح STOP استفاده کنی!

دفعه بعدی من به یا دمی اورم که احساس دست پاچگی خیلی طول نمیکشد و اب خوردن مفید خواهد بود

 

اکنون از طرح STOP  همراه با کودکتان استفاده کنید! شما نیاز خواهید داشت تا چندین نسخه کپی کنید. ابتدا به همراه کودکتان از روی چارت عمل کنید. احتمالن شما لازم خواهید داشت تا این کار را چندین بار در طول چندین روز انجام دهید.  وقتیکه کودک شما به خوبی عمل اینکار را یاد گرفت، از او بخواهید وقتیکه با یک موقعیت ترسناک مواجه میشود به تنهایی چارت را کامل کند. درنهایت کودک شما به مراحل طرح عادت میکندو ممکن است حتی نیازی به نوشتن نباشد.

تحسین و جایزه دادن را به یاد داشته باشید.

برچسب ها: تفکر سالم ,تفکر ناسالم ,مشاوره کودکان ,نمودار رشد کودکان ,

نتایج جستجو در گوگل: تفکر سالم,  تفکر سالم به چه معناست,  تعریف تفکر سالم,  عکس تفکر سالم,  کمک به تفکر سالم,  تحقیق درباره تفکر سالم,  متن تفکر سالم,  توضیح تفکر سالم,  فیلم تفکر سالم,  سبک زندگی سالم تفکر هفتم,  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.