اشخاصی که  دارای اختلال  اسکیزوتایپال می باشند .

به راحتی در خود و به دور از اطرافیان می باشند.

تا این که آموزش ببینند  ارتباط میان فردی  دارای معنایی به دست آورند.

نشانه های اسکیزوتایپال

 • این گونه اشخاص در پیرامون زندگی خود باقی خواهند ماند.
 • و بیشتر به سمت فعالیت‌هایی می‌روند که:
 • بدون هدف با روابط کم و بدون معنی با اطرافیان  رو به انحراف می روند. 

شخصی که دارای این اختلال می باشد .

برخوردهای عجیبی از خود نشان می‌دهد

رفتار بیمار اسکیزوتایپال

تصور می‌کنند که  اطرافیان او را به عنوان یک شخص عجیب، بدون پیش بینی مشاهده می‌کنند.

آنها در هنگام ضرورت با دوره های کوتاهی از روان رنجوری  سپری می کنند.

 • طرز صحبت کردن آنها وقتی که منسجم شده باشد.
 • در رابطه با گفتار در جزئیات بی ارزش می باشند.
 • رویکرد تفکر آنها در اسکیزوتایپ ها مانند:
 • تفکرات جادویی،  سوءظن و همین طور و هم می باشد.

اسکیزوتایپال

طرز تفکر اسکیزوتایپال

 • طرز تفکر آنها بر این عقیده استوار می‌باشد که :
 • اسکیزوتایپال شیوه‌ ای بدون هوشیار برای کنار آمدن با استرس اجتماعی می باشد. 

در حد یکنواخت و یکسانی برخورد آنها دارای انزوای اجتماعی و دارا بودن طرز فکر تحریف شده از ارتباط میان فردی ریشه دارد.

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال دارای ریشه های مربوط به خانواده یا جمعی از علت های هم بسته شناخته خواهد شد.

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

 • بیشتر والدین اشخاصی که تحت تاثیر این گونه اختلال می باشند.
 • از نظر عاطفی از اطرافیان دور می باشند و ارتباط گیج‌کننده والدینی را از خود نشان خواهند داد.
 • اینگونه اشخاص دارای روابط جزئی بدون صمیمیت است.
 • و در مواقع  رو به رو شدن شخص با ارتباط اجتماعی در سالهای رشد کردن او  نقش بسزایی دارد.
 • رشد کردن اجتماعی اشخاصی که دارای این گونه اختلال می باشند نشانگر این می باشد .

 • که بیشتر آنها به طور معناداری از طریق والدین و اطرافیان .
 • و همینطور همسالان  به خاطر بدگمان بودن به تحقیر شدن رسیده اند.
 • بیشتر آنها  از خودپنداری ضعیفی برخوردار می باشند که نشان دهنده ناراضی بودن از خود می باشد.

منبع:مشاورکو

دیگر اختلالات روانی :

اختلالات جنسی در زنان

 

اختلال اضطراب اجتماعی

برچسب ها: اختلال اسکیزوتایپال ,بیماری اسکیزوتایپال ,درمان اسکیزوتایپال ,شخصیت اسکیزوتایپال ,نشانه های اسکیزوتایپال ,

نتایج جستجو در گوگل: اختلال اسکیزوتایپال,  اختلال شخصیت اسکیزوتایپال,  اختلال شخصیتی اسکیزوتایپال,  اختلال شخصیت اسکیزوتایپال چیست,  اختلال روانی اسکیزوتایپال,  اختلال اسکیزوتایپال چیست,  درمان اختلال اسکیزوتایپال,  بیماری اسکیزوتایپال,  بیماری اسکیزوتایپال چیست,  علائم بیماری اسکیزوتایپال,  درمان بیماری اسکیزوتایپال,  

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.