ذهن آگاهی کیفیتی از هوشیاری محسوب می شود.

که انسان باید در همه ساعت‌های شبانه‌روز .

در هر شرایطی که می‌باشد تلاش کند به آن برسد.

ذهن آگاهی

درک کردن ذهن آگاهی

 • مراقبه آگاهانه شروع خوبی برای درک کردن ذهن آگاهی می باشد .
 • ولی قصه از همین جا به پایان نمی رسد .
 • و باید دریافت و بیداری حاصل شدن از مراقبه .
 • در همه لحظه های زندگی و تمام شرایط ها افزایش یابد.
 • هوشیاری فقط در لحظه های مراقبه .
 • و بعد نیمه خواب بودن در بقیه اوقات به ذهن آگاهی نمی‌باشد.
 • اگر هنگامی که داریم به ظرف شستن می‌پردازیم.
 • و این کار را با حوصله و صبر خود انجام می‌دهیم .
 • و همه دل و توجه خود را به ظرف شستن می‌کنیم .
 • و هنگامی که کاری را انجام می‌دهیم .
 • و همه هوش و حواس ما به آن کار مشغول می باشد .
 • در واقع در  این حالت  می باشید.

روش ذهن اگاهی

تنفس پیامدی می باشد که در زمان اتفاق می‌افتد.

و شما نمی توانیدآن درا به صورت آرشیوی انجام دهید .

به طور مثال تنفس یک ساعت پیش را اول انجام دهید .

در نتیجه همین اتفاق ساده و غیر ارادی در بدن شما می توانند .

بلافاصله شما را از حالت بیداری اصیل مورد احتیاج ذهن آگاهی.

 • سکوت بزرگ را در درون روح و روان شما ایجاد کند.
 • در این حالت ما به طرف چیزی یا پیامدی را نمی گیریم .

از این حالت ناخوش لنگری برای باقی ماندن در اسکله وجود ما نخواهد بود .

و از افق دیدمان محسوب می‌شود .

و در آخر آرامش و سکوت وجود ما را فرا می گیرد.

الگوهای ذهن آگاهی

 • الگوها در ساختمان ها ، رنگ ها .
 • و همینطور منازل تمام اینها جزئیاتی می‌باشند .
 • که آگاهی ما بر روی آن تمرکز پیدا کند.
 • در حقیقت ذهن آگاهی شیوه ای می باشد .

 • برای ارتباط آگاهانه با خودمان و  دنیای پیرامون .
 • و حتی با خدای خودمان به صورت لحظه به لحظه شکل می‌گیرد.

منبع:سامانه پرسش و پاسخ مشاور

اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۷

ذهن آگاهی

ذهن آگاهی کیفیتی از هوشیاری محسوب می شود. که انسان باید در همه ساعت‌های شبانه‌روز . در هر شرایطی که می‌باشد تلاش کند به آن برسد. درک کردن ذهن آگاهی مراقبه آگاهانه شروع خوبی برای درک کردن ذهن آگاهی می باشد . ولی قصه از همین جا به پایان نمی […]