ذهن آگاهی کیفیتی از هوشیاری محسوب می شود.

که انسان باید در همه ساعت‌های شبانه‌روز .

در هر شرایطی که می‌باشد تلاش کند به آن برسد.

ذهن آگاهی

درک کردن ذهن آگاهی

 • مراقبه آگاهانه شروع خوبی برای درک کردن ذهن آگاهی می باشد .
 • ولی قصه از همین جا به پایان نمی رسد .
 • و باید دریافت و بیداری حاصل شدن از مراقبه .
 • در همه لحظه های زندگی و تمام شرایط ها افزایش یابد.
 • هوشیاری فقط در لحظه های مراقبه .
 • و بعد نیمه خواب بودن در بقیه اوقات به ذهن آگاهی نمی‌باشد.
 • اگر هنگامی که داریم به ظرف شستن می‌پردازیم.
 • و این کار را با حوصله و صبر خود انجام می‌دهیم .
 • و همه دل و توجه خود را به ظرف شستن می‌کنیم .
 • و هنگامی که کاری را انجام می‌دهیم .
 • و همه هوش و حواس ما به آن کار مشغول می باشد .
 • در واقع در  این حالت  می باشید.

روش ذهن اگاهی

تنفس پیامدی می باشد که در زمان اتفاق می‌افتد.

و شما نمی توانیدآن درا به صورت آرشیوی انجام دهید .

به طور مثال تنفس یک ساعت پیش را اول انجام دهید .

در نتیجه همین اتفاق ساده و غیر ارادی در بدن شما می توانند .

بلافاصله شما را از حالت بیداری اصیل مورد احتیاج ذهن آگاهی.

 • سکوت بزرگ را در درون روح و روان شما ایجاد کند.
 • در این حالت ما به طرف چیزی یا پیامدی را نمی گیریم .

از این حالت ناخوش لنگری برای باقی ماندن در اسکله وجود ما نخواهد بود .

و از افق دیدمان محسوب می‌شود .

و در آخر آرامش و سکوت وجود ما را فرا می گیرد.

الگوهای ذهن آگاهی

 • الگوها در ساختمان ها ، رنگ ها .
 • و همینطور منازل تمام اینها جزئیاتی می‌باشند .
 • که آگاهی ما بر روی آن تمرکز پیدا کند.
 • در حقیقت ذهن آگاهی شیوه ای می باشد .

 • برای ارتباط آگاهانه با خودمان و  دنیای پیرامون .
 • و حتی با خدای خودمان به صورت لحظه به لحظه شکل می‌گیرد.

 

اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۷

ذهن آگاهی

ذهن آگاهی کیفیتی از هوشیاری محسوب می شود. که انسان باید در همه ساعت‌های شبانه‌روز . در هر شرایطی که می‌باشد تلاش کند به آن برسد. درک کردن ذهن آگاهی مراقبه آگاهانه شروع خوبی برای درک کردن ذهن آگاهی می باشد . ولی قصه از همین جا به پایان نمی […]