نوروفیدبک نقش بسزایی در کاهش وسواس دارد. اختلال وسواس در زمره اختلالات مربوط به اضطراب است که در دسته اضطراب های مزمن قرار می گیرد.

بیماری وسواس فرد را درگیر یک سری از مشغله های ذهنی و عملی کرده و در نتیجه موجبات از بین رفتن انعطاف و صراحت و کارایی را در فرد بیمار به وجود می آورد. وسواس شامل احساس اندیشه و تفکر و با تصاویر ذهنی است که مدام فرد را آزار می دهد. ریشه بیماری وسواس در اضطراب فرد بوده و این وسواس به دو طریق وسواس فکری و وسواس عملی در فرد بروز خواهد کرد. فردی که دچار بیماری و اختلال وسواس شده است برای جلوگیری و کاهش اضطراب هایی که بر اثر افکار مزاحم به او دست می دهد به اعمال و رفتاری هایی دست می زند که ممکن است اضطراب و استرس را در او بیشتر نماید و بر شدت اختلال وسواس بیافزاید. تحقیقات پژوهشگران نشان می دهد که چیزی حدود 1 تا 3 درصد از افراد جامعه با بیماری و اختلال وسواس دست و پنجه نرم می کنند و به نوعی با بیماری وسواس از نوع فکری و یا عملی درگیر هستند.

افراد وسواسی افرادی هستند که ریز بین، انعطاف ناپذیر، سخت گیر و حاشیه بین هستند و اگر کاری را مطابق با عادت خود انجام ندهند آرام و قرار نمی گیرند و گاهی مجبور هستند یک کار را چندین بار انجام دهند مانند پاک کردن و شستن سبزی و میوه. روش نوروفیدبک و بیوفیدبک به عنوان روش هایی که امروزه در علم روانشناسی نوین پرکاربرد هستند می توانند فرد مبتلا به بیماری و اختلال وسواس را درمان نمایند. در روش نورفیدبک فرد با  طی دوره درمانی که بسته به شرایط فرد می تواند کوتاه یا بلند باشد به طور کامل درمان خواهد شد. نوروفیدبک بر خلاف داروها هیچ گونه عوارض جانبی برای فرد در پی نخواهد داشت.

دی ۱۴, ۱۳۹۴
نوروفیدبک و وسواس

نوروفیدبک و وسواس

نوروفیدبک نقش بسزایی در کاهش وسواس دارد. اختلال وسواس در زمره اختلالات مربوط به اضطراب است که در دسته اضطراب های مزمن قرار می گیرد. بیماری وسواس فرد را درگیر یک سری از مشغله های ذهنی و عملی کرده و در نتیجه موجبات از بین رفتن انعطاف و صراحت و […]